Как да създадете своя първи печеливш масов отворен онлайн курс от нула до продаващо се обучение.

Как да създадете своя първи печеливш масов отворен онлайн курс от нула до продаващо се обучение.

Ако винаги сте желали да създадете свой онлайн курс, но се чудите откъде да започнете, този материал е точно за вас.   

След като четете това, явно имате интерес към пазар, който според анализа на Docebo в световен мащаб ще надхвърли 240 милиарда долара до 2023 година. Или имате желание да се позиционирате като експерт и да създадете професионална мрежа от стотици хора, с които имате сходни интереси.

Може би се чудите дали създаването на електронно обучение не е твърде технически сложно, или прекалено скъпо предизвикателство. Нека ви кажа няколко изстрадани извода:

❌ Не е нужно да наемате скъпи консултанти за десетки хиляди лева.

❌ Не е нужно самите вие да сте гуру в областта на дизайна на учебни материали, автори на дигитални материали или графични дизайнери.

❌ Не е нужно да инвестирате месеци или години, за да създадете онлайн курс, с който да се гордеете.

Нужно е просто да започнете! Или както гласи поговорката: “И най-дългото пътешествие започва с една малка крачка.”

Започнете своето пътешествие към основна или допълнителна дейност, която ви е присърце и то от комфорта на своя дом и в рамките на удобството на създадения и управляван от вас самите график.

В този материал ще се постарая да ви дам минимално необходимото, за да превърнете своето намерение в чудесен и печеливш онлайн курс. Материалът е дълъг, така че защо не си налеете чаша кафе и не се впуснете в това ново пътешествие.

Тук ще споделя с вас опит, натрупан в десетки съвместни проекти и консултации на различни клиенти в областта на структуриране и изготвяне на масови отворени онлайн обучения. В отделна статия ще разгледам особеностите на създаване на вътрешен за организацията онлайн курс и изготвянето на електронно обучение по заявка на клиент.

Първо ви моля да не разглеждате представените фази като универсална рецепта. Те са по-скоро като съставки на салата. Да речем шопска салата. Можете да започнете от различни фази и да вложите или изключите различните съставки спрямо вашия специфичен вкус, цели или желания. Има редица въпроси, на които следва да се отговори. На някои от тях се отговаря за секунди, а други изискват събиране на значителна информация, внимателен анализ и аргументирано решение. Запознайте се с целия материал и започнете от познатото към непознатото. Така или иначе процесът е итеративен и ще ви се наложи много пъти да се връщате и започвате от начало. "В началото имайте предвид края."

Представените по-долу фази са конструирани при следното примерно допускане: "Планирате пускането на масов отворен онлайн курс (МООК) с цена около 30 лв. без ДДС, с "живот на курса" поне 3 години и около 500 участници на годишна база, т.е. очаквате приход от четиридесет и пет хиляди лева в рамките на три години от този конкретен курс. Може да отделите 5-6 седмици, за да създадете курса. Искате курсът да е интерактивен, мултимедиен, с модерна визия и да отговаря на актуалните добри и работещи практики."

Може да видите демо версия на такъв курс в каталога на Контипсо ТУК! - натиснете "Виж демо"

eLearning steps

Фаза I. Планиране на електронното обучение

1. Определете целта  от гледна точка на създател

В началото помислете какво вие целите с това обучение. Бъдете добри със себе си, честно и ясно си отговорете на ключовия въпрос:

"Какво искам да постигна с това обучение?"

 • Може би искате просто да пробвате пазара?
 • Това пилотно обучение ли е?
 • Може би искате да се позиционирате като експерт и да търсите чрез този курс допълнителни продажби на продукти, услуги или консултации?
 • Възможно ли е да имате чисто рекламни цели със създаването на обучението и да търсите изграждане на име като експерт или пък да рекламирате вашите услуги или стоки?
 • Това обучение единично ли е, или е част от серия обучения?
 • Имате ли потенциален (реален) клиент (организация), който е готов да изпрати хора на този курс и после имате ли намерение същият този курс да бъде продаван на масовия пазар?

 

Съвет

Проверете дали вашата цел е SMART (специфична, измерима, достижима, релевантна и обвързана със срок). Не забравяйте да формулирате и ориентирани към резултата междинни цели. Ако целта е предизвикателна, позитивно формулирана и започнете да действате (дори само да събирате информация) в рамките на 72 часа - значително увеличавате шанса си да постигнете поставената цел. Често пъти целта е повече от една и ако това е така - внимавайте целите ви да бъдат консистентни помежду си.

 

2. Изберете предметната област и конкретната тема в нея

Тук можете да приложите два основни подхода:

2.1. От наличното към пазара
 • Какви готови курсове, наръчници, статии, разработки или материали имате?
 • Какво заглавие и подзаглавие ще има курсът?
 • Какъв обхват, структура и съдържание планирате да има курсът?
 • Какви обучителни цели има курсът?
 • Задачи, които ще поставяте на участниците?
 • Какви са ползите за обучаемите?
 • Каква програма/структура на съдържанието ще има курсът?
 • Какви компетенции ще придобият участниците след завършването на курса?

2.2.От пазара към наличното

Ключов въпрос: “Какви са актуалните потребности на масовия пазар от обучения, т.е. какви обучения, теми и чрез какви форми на предоставяне на знанията се търсят в момента на пазара?”

Можете да откриете отговора на тази въпрос чрез анализ на следното:

 • Какви са актуалните тенденции в търсенето на ключови думи?
 • Какво предлагат другите доставчици на обучение като теми, обхват, съдържание, описание и методи, цени?
 • Каква е посещаемостта (заплатили участници) и какви са техните коментари за курса?

Независимо кой подход изберете, не забравяйте да проучите ключовите думи. Около тях ще се изгражда представянето (описанието) на обучението, както и неговата програма.

Съвет

Използвайте дългите ключови думи (Long Tail), които работят по-добре при правене на онлайн обучения. Ако заложите като ключова дума само “обучение”, рискувате да влезете в голяма конкуренция с други доставчици на обучения. Ако заложите на “онлайн обучение”, ще достигнете и до хора, които отправят търсения като “онлайн обучение 2020”, “онлайн обучение по …” или “интерактивно онлайн обучение”

Дефинирайте и целевата аудитория, към която ще бъде насочено обучението. От нея зависят изказът, изразните и визуални средства, които ще използвате по-късно.

Добре е още от сега да формулирате така наречената “персона на обучаемия” или няколко такива спрямо сегментите от хора, за които е предназначено обучението.

„Целеви обучаем/персона на обучаемия“ на пръв поглед е странен термин. Целевият обучаем е основата на ефикасния маркетинг на вашия онлайн курс. Целевият обучаем е олицетворение на образа на най-подходящия обучаем във вашия курс. Персоната на обучаемия е виртуален модел, който въплъщава целите, ценностите, потребностите, очакванията, поведението и демографските характеристики на идеалния обучаем. Естествено, няма как целевият обучаем да е напълно реален. Този образ съчетава вашите допускания за идеалния обучаем и достоверни (реални) данни, които сте събрали от предишни обучения или проведени маркетингови проучвания. Таргет потребителят отговаря на един много кратък, но и много предизвикателен въпрос:

Кой е моят краен клиент на електронното обучение?

Пример таргет обучаем - Мария Иванова:

Мария е на възраст 30 години. С висше образование. Живее в областен град. Отскоро семейна, без деца. Има лаптоп и смарт мобилен телефон. Има достъп до интернет както на работа, така и в дома си. Опитен интернет потребител. Има лична и служебна електронна поща, профили в LinkedIn и Facebook. Прави две-три онлайн покупки всеки месец. Плаща сметките си чрез мобилно банкиране, но досега не се е обучавала онлайн. Годишен доход около двадесет и пет хиляди лева. Мария се изявява като лидер. Обича да се занимава с управление на хора, но няма практически опит като мениджър. Теоретичната подготовка е слабо застъпена и се заключава в един организиран от фирмата двудневен присъствен курс по Мениджмънт. Мария иска да се развива като ръководител. Силно мотивирана да придобива нови знания и умения.

Тук най-често възникват и допълнителни въпроси като:

 • Как да разбера какъв е пазарният потенциал на този курс? Колко човека ще се запишат в него?
 • Каква конверсия (т.е. брой потенциални участници, стигнали до информацията за курса, ще станат реални обучаеми) да очаквам?
 • Какви източници за информация да ползвам?

 

Пример

Често пъти допускането за конверсия е между 1 и 4 %, но всичко зависи от темата на курса и ефективността на рекламната кампания.

Съвет

Можете да формирате очаквания за броя потенциални обучения от:

 • Бивши или настоящи клиенти на присъствени обучения или консултации.
 • Потенциал за нови участници, привлечени чрез реклама.
 • Заявен интерес (поръчка) от организации.
 • Участници, финансирани от НПО, асоциации или EU фондове.
 • Регистрирани потребители в други модули на Contipso Learning.

Крайният продукт от тази стъпка -  Ясен отговор на въпросите:

 • Какъв е идеалният участник в обучението?
 • Каква е темата, която го интересува?
 • Какъв е обхватът (съдържанието) на обучението?
 • Каква е предпочитаната форма за предоставяне на съдържание?
 • Колко човека биха се записали в него?

 

3. Структурирайте необходимите ресурсите

Като всеки проект ,създаването на масов отворен онлайн курс борави с основните пет ресурса: Хора, Време, Информация, Материални и Финансови ресурси.

3.1. Съберете екип

Запознайте се със статията за функциите, ролите и задачите на екипа по създаване, разпространение и управление на едно електронно обучение. Оценете реалистично вие самите с какви познания разполагате.

 • Ще е необходимо ли да се наемат още хора, или можете да се справите сами?
 • Познавате ли хора, които могат да ви помогнат да се справите със задачите?
 • Ако не познавате, къде можете да намерите подходящите хора за екипа?
 • На кого, какво и въобще дали можете да възложите изпълнението на част от проекта на външни подизпълнители?

Съвет

За подходящи експерти можете да разгледате портфолио модула на Контипсо - Contipso Portfolio, да потърсите релевантни на вашите цели групи във Фейсбук, Линкедин или професионални форуми - тези източници могат да ви дадат ценни насоки, ориентация и възможност за контакт.

 

3.2. Изчислете времето

Много често се подценява времето, което ще отнеме правенето на един онлайн курс. А то варира в значителна степен. Зависи от обема, целите, сложността на знанията, които ще преподавате, необходимостта от допълнителни материали и много други фактори.

Пример

Ако стартирате микрообучение, може да се справите сами буквално в рамките на един работен ден. Ако стартирате среден по обем и сложност на представяне курс и имате предварително изготвен текстов материал - ще ви отнеме 5 до 7 седмици. Ако планирате модулна програма, може да отнеме и година работа.

Съвет

Не забравяйте, че времето, което самите вие отделяте за създаване на курса, също има цена и може да го остойностите/изчислите и като финансов ресурс.

3.3. Групирайте информацията

С каква предварителна информация разполагате, откъде можете да я набавите или кой може да ви я даде? Относно информацията, касаещa структурата и съдържанието на самия онлайн курс, ще се спра малко по-нататък. От ключово значение за тази стъпка е да се запознаете и обсъдите информацията за различните подходи и модели за създаване на електронно обучение и да вземете своето решение кои от тях ще използвате.

3.4. Оценете материалните ресурси

Тук ще трябва да анализирате и планирате необходимите ви материални ресурси. Очевидна е необходимостта от компютър и софтуер. Често пъти се пропуска необходимостта от специализиран софтуер, микрофони, фотоапарат, видеокамера, уеб камери, слушалки, скенери и т.н. Дали са ви необходими - зависи от типа обучение, което планирате, и начините, по които смятате да визуализирате съдържанието.

3.5. Изчислете финансовите ресурси

Тук ключовият въпрос е: “Какъв бюджет да отделим за създаване и на каква цена да бъде обучението?”, а най-важният критерий е очакван брой участници, разделени по сегменти и вид, и каква цена са готови те да заплатят за този курс.

Колко да инвестирате в създаването на едни онлайн курс зависи от това:

 • Можете ли да осигурите продуктово позициониране в курса? Например: Можете на правите курс за управление на работната заплата и в курса всички примери за изчисления да бъдат с конкретен счетоводен софтуер (естествено производителят на софтуера плаща за това).
 • Можете ли да привлечете реклама в курса или платени линкове?
 • Има ли курсът потенциал за пренасочване на участниците в обучението към дигитални или реални продукти?

 

Пример

В Contipso Market можете да предлагате за продажба дигитални продукти като тестове, анкети, отделни учебни (аудио, видео, изображения, текстови) обекти или цели обучения. Това ви позиционира като експерт и може да доведе до допълнителни продажби или да генерира трафик към вашия курс.

Съвет

Направете си портфолио в Contipso Portfolio - така ще можете да подкрепите бързо и лесно своята оферта към подадените поръчки в секция “Обяви” на Contipso Market, ще можете да бъдете намерени като потенциален изпълнител, а и в портфолиото ви ще има директна връзка към предлаганите от вас дигитални продукти, което увеличава възможността за тяхната продажба.

Пример

Светослав Стойков има портфолио, което води директно към предлаганите от него продукти в магазина.

 • Има ли курсът ви потенциал да доведе до допълнителни, сродни по тема или надграждащи обучения, провеждане на заплатени от възложителя проучвания (анкети/анализи) или наемането ви като консултант по проекти в контекста на предмета на курса?

 

Пример

Вашият курс е в сферата на маркетинга и очаквате потребителите да се обърнат към вас като експерт и да ви наемат за конкретен техен проект.

 • Можете ли да намерите ко инвеститори, спонсори/дарители или EU програми за курса?

 

Пример

Можете да съберете екип от ентусиасти, с които да създадете курса с уговорката после да разделите печалбата от него спрямо вложените усилия, или можете да направите курс “Базова финансова грамотност за ученици”, който е спонсориран от Асоциацията на банките в България.

 • Какво предлага пазарът за сравним продукт?

 

Вече би трябвало да имате тази информация от предварителните проучвания. Ако нямате - сега е моментът. Много трудно ще изчислите бюджета, ако имате дефицит на тази информация.

 • Колко смятате да инвестирате в рекламата на курса?
 • Ще плащате ли комисионни за разпространение?

 

Пример

Може да изградите партньорска мрежа, чрез която да продавате своите курсове, да имате търговски агенти, които работят на процент от продажбите на обучението, или да ползвате друга дистрибуционна мрежа.

 • Планирате ли да отделяте % (ако "да", колко) от цената на курса за благотворителност/ социално отговорна кауза?
 • Какви разходи за вътрешния екип ще имаме?
 • Колко е специализирано съдържанието на курса?

 

Пример

Колкото по-специализиран е един курс, толкова по-скъп трябва да бъде. И обратно - ако съдържанието на този курс може да се генерира прекалено лесно, то следва да се заложи на ниска цена и много активен и атрактивен маркетинг.

 • Ще имате ли и какви ще бъдат разходите ви за подизпълнители?
 • Има ли налични алтернативни източници на придобиване на съдържанието (знанието)?
 • Какви инвестиции за развитие и/или обновяване на курса планирате?
 • Има ли заплаха от пускане на подобни обучения в близко време?
 • Имате ли налични (полу)готови материали?
 • Предвиждате ли пускането на промо кодове (отстъпки за записване в курса)?

 

Като краен продукт следва да имате:

 • Цена на курса без ДДС;
 • Промоционална цена или цена с отстъпки (ако сте предвидили такива);
 • Цени на допълнителни ресурси, които можете и искате да продавате чрез курса (уебинари, присъствени обучения, дигитални ресурси, консултации, книги и пр.);
 • Изчислен ROI на курса.

 

Фаза II. Разработка на съдържанието

Естествено, ядрото на един онлайн курс е неговото съдържание. Всичко започва от текста. Мнозина опитни водещи на присъствени обучения допускат грешката да мислят, че след като имат много теми и вариации на тях, изготвени под формата на PowerPoint презентации или заснети видеа - вече имат материал за едно съвременно интерактивно онлайн обучение. Грешка! Голяма грешка! В днешно време участниците искат да си взаимодействат с обучението, а не просто да бъдат пасивни читатели на текст, зрители на видео или анимация или пък неактивни слушатели на аудио лекция или подкаст. Всички тези неща имат своето място, но за да е актуално (и съответно добре продаваемо) вашето обучение, следва да се добави игровизация и интерактивност. Затова:

4. Структурирайте и създайте съдържанието (всички елементи) на онлайн обучението

Започнете с текста. За едно средно по обем електронно обучение е необходим текст в рамките на 50 стандартни машинописни страници. Ако текстът ви надхвърля 120 страници, е крайно наложително да помислите за разделянето на обучението на части.

Нали не сте забравили за ключовите думи? Като допълнителен бонус - наличието на добре структуриран и редактиран текст значително ще ви облекчи при необходимост от превод на друг език или (пре)използването на текста за други обучителни цели. Можете да подходите към текста като към създаването на наръчник от тип “Как да...”. Силно препоръчително (освен ако това не е вашата конкретна цел) е да избягвате “консултантски” тип на изказа, т.е. само да казвате “Какво” трябва да се направи. Добавете “Как да...” и “Защо да го правим…”, примери, съвети, казуси, истории и текстовият материал ще добие значителна добавена стойност.

Пример

За начало можете да се запознаете с материали от типа „Ръководство как се правят ръководства“. Един пример (на английски), предоставен от Julia McCoy, можете да видите ТУК!

Съвет

Нахвърляйте на лист (или лепящи се листчета) всички идеи и определете приоритетите за това какво:

 • ТРЯБВА да се изясни в обучението;
 • БИ ТРЯБВАЛО да се изясни;
 • БИ МОГЛО да се засегне при достатъчно време;
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА информация, която трябва да се даде (можете да я предоставите като прикрепени файлове към обучението или като външни хипервръзки/линкове);

Можете да използвате и Post It техника, за да размествате лесно структурата на обучението. Групирайте темите по подходящ начин: логически, хронологично или психологически (за предпочитане е да се използва един от начините). Не забравяйте да включите в съдържанието и един слайд за добре дошли, един с целите на обучението и един слайд от типа “След обучението ще можете да... /знаете/прилагате/…”

4.1. Опишете онлайн курса
 • В началото е заглавието на обучението - то почти задължително трябва да включва ключовите думи, по които потенциалните участници в обучението биха търсили.
 • Следва подзаглавието на курса, което дава допълнителна информация за обхвата на темата.
 • Опишете какво ще научат участниците в това обучение. Ограничете се до шест ключови неща. И без това никой няма време и нерви да чете повече.
 • Напишете кратко и подробно (за колебаещите се потенциални участници) описание на курса. Ето тук е от критично значение да вплетете органично в описанието ключовите думи, които вече сте идентифицирали. Търсещите машини ще индексират описанието и съответно ще увеличите шанса си потенциалните участници да стигнат до вашето обучение. Не забравяйте, че пишете за хората, а не за търсачките.

* Повече можете да видите в статията: "Как да създадем описание на онлайн курс, което продава"

4.2. Генерирайте текста на електронното обучение

Текстът трябва да бъде много добре структуриран като модули, теми и елементи. Ако използвате готов или преводен текст - уверете се, че притежавате авторските права върху него.

Добра практика е да дадете описанието и текста на редактор, за да провери за граматически, пунктуационни, технически и смислови грешки. Ако има такива - те се мултиплицират после в учебните обекти.

Тук само припомням, че в т.3.3. обсъдихте информацията за различните подходи и модели за създаване на електронно обучение и взехте решение кои от тях да използвате. Обичайно тази част от задачата се поема от (SME) създателя на учебно съдържание, който е експерт в темата на обучението.

Съвет

За визуализация на съдържанието на вашия текстов материал може да пригодите за използване разработената от Дейв Мидълбрук визуална техника за картографиране на текста (text mapping). Този метод ще ви даде възможност визуално да осъзнаете и разберете как е организирана и доколко е балансирана информацията в текста.

Добре е още на този етап и да подготвите поне една статия, която ще използвате с рекламни цели като начало на продажбената фуния (ще генерира трафик към вашето обучение).

5. Изгответе стори борд (разкадровка) на обучението с включени учебни елементи

Използването на класически подходи при дизайн на eLearning материали е решаващо за вашия успех, поне в началото.

Можете да използвате PowerPoint, Google презентация или специализиран софтуер и шаблони за създаване на описанието на курса. В стори борда на курса се описват отделните елементи и тяхното взаимодействие. Обичайно тази задача се поема от дизайнера на учебно съдържание.

5.1. Създайте елементите на електронното обучение

Те могат да включват, но не се ограничават само до:

Тук само напомням, че трябва да използвате само дигитални ресурси с уредени авторски права.

Много от дигиталните ресурси, които ще са ви необходими, можете да намерите в Contipso Market. Ако не намирате подходящи, можете да поръчате в секцията обяви.

Съвет

На този етап е добре да генерирате и банери, които ще водят към вашето обучение. Добра идея е и да подготвите кратко обяснително видео за курса (какво съдържа той, какво цели, обхват, мотивиращи послания, призиви за действия и т.н.), което можете да закачите на маркетинговата страница на курса, в YouTube, в статия в блог, на сайт или пък да използвате видеото като рекламен носител.

5.2. Оформете учебни обекти

Голямото разнообразие на дефиниции на понятието “учебен обект” може да бъде много объркващо, но пък дава един доста широк поглед. С оглед на практическите цели по дизайн на един учебен обект може да се обобщи, че учебният обект е:

Многократно

Някакво учебно съдържание, което е затворено в малка самостоятелна единица, която може да бъде преподавана напълно самостоятелно и е подходяща за включване и многократно преизползване (сглобяване или вмъкване) в различни курсове.

Съвместима

Учебният обект е проектиран и изработен по такъв начин, че е съвместим с различни програми и е независим от спецификите на системите за управление на обучението.

Трайна

Учебната единица е използваема с различните развиващи се технологии за доставка и представяне на учебно съдържание.

достъпна учебна единица

Учебното съдържание е така проектирано, че да бъде достъпно през всякакъв вид електронни устройства и може да бъде открито и използвано чрез мрежа по всяко време.

 

Съществена част от разработката на съдържание за електронно обучение е да конструирате поне основните типове учебни обекти, а именно:

 • Учебни обекти с цел предоставяне/ възприемане на знания (обичайно даване на структурирана информация/знания под различна форма и чрез различни методи като: презентации, демонстрации, книги, лекции, разказване на истории, учебни филми, подкасти, онлайн музеи, обиколки, библиотеки, външни връзки към допълнителни ресурси и т.н.);
 • Учебни обекти с цел придобиване на опит/ правене (обичайно решаване на казуси, обмяна на опит, индивидуални или групови задания, изработване на нещо, което касае темата на обучението, задания за есета, проучвания, виртуални лаборатории, пъзели, викторини, състезания, ролеви / делови игри и т.н.);
 • Учебни обекти, свързващи знанията и уменията с реалния живот (обичайно примери от страна на участници, истории, добри практики, работни документи, шаблони, листове за проверка, калкулатори, речници, анализи и оценки от страна на участниците и т.н.);

 

6. Изберете инструмент(ите) за създаване на дигиталното съдържание

Има редица различни по своята функционалност и специфика инструменти за създаване на електронно обучение. Най-често тези инструменти са обединени под общото наименование authoring tools (ауторинг тулове) и представляват софтуер, който ви подпомага да създадете дигитално съдържание. Всеки един от тях има своите плюсове, минуси и цена.

Логично тук препоръчвам използването на Contipso Autor.

Contipso Author е сърцето на обучителната еко система Contipso Learning. Инструментът е интернет базиран. Целта му е да ви даде мощен инструмент, с който да можете бързо и лесно да създавате електронни онлайн курсове, които максимално си взаимодействат с участниците в обучението.

И ако използвате Contipso Author за създаване на дигитални продукти, които да продавате в Contipso Market, за изграждане на онлайн курсове, които да реализирате в Contipso Catalog, или пък за да произвеждате вътрешни курсове, с които да обучавате своите служители и клиенти чрез Contipso LMS, този инструмент е безплатен за вас. Да, напълно безплатен!

Леснотата и бързината при създаване на интерактивни слайдове идва от множеството предварително подготвени шаблони. Целта е управлението на учебните пътеки, интерактивните въпроси и тестове, работата с текст, аудио, видео, изображения и анимации да става експедитивно. Имате възможност да качите собствени дигитални ресурси, а пълната интеграция с Contipso Market дава достъп до множество безплатни и платени обучителни ресурси.

Съвет

Не забравяйте да тествате вече готовото обучение, най-добре чрез бета тестер.

Крайният продукт е:

Готово електронно обучение. Тествано и напълно функциониращо.

 

Фаза III. Разпространение и управление на електронното обучение

Дотук добре! Вече имате създаден и проверен онлайн курс. Сега трябва да се погрижите този курс да стигне до участниците.
Критичен избор
е каква система за управление на обучението ще използвате. Тук Контипсо предоставя две алтернативи:

 1. Contipso Catalog - публичен каталог, който дава възможност на обучителни организации, преподаватели, експерти и дори бизнес организации да предоставят онлайн обучение както под формата на самообучителни курсове, така и на обучения, подпомагани от преподавател със или без фиксиран график.

Системата предлага всичко необходимо - от маркетинга на публикуваните обучения, през вградените платежни методи, до модерното провеждане на онлайн обучения, издаването на сертификат и отчитане на обученията.

 1. Contipso LMS - система за управление на обучителния процес от следващо поколение, която осигурява качествено потребителско преживяване на всички участници в обучителния процес независимо от устройството, което използват.

Системата предлага широк набор от интуитивни инструменти за управление на достъпа, комуникацията, мониторинга и отчитането на представянето на отделните потребители.

Обучителният процес се провежда чрез използването на интерактивен плеър на обучително съдържание, който осигурява адаптивно представяне на обучителното съдържание за максимален комфорт под всяко устройство.

 

7. Рекламиране на създадения онлайн курс

Тук най-често изниква въпросът: “Къде да рекламираме основно и чрез какви канали да продаваме?”

Повечето експерти в тази област съветват (а е и логично) да покриете колкото можете повече информационни канали. Във вашата рекламна стратегия основен компонент играе целевият обучаем или както го описах в точка 2.2. - персона на обучаемия. Ако още не сте го направили, сега вече е крайно наложително. Тук няма да се спирам подробно на различните стратегии и тактики за реклама - има достатъчно материали за това. Обичайно с тази дейност се заема експертът по реклама на онлайн обучения във вашия екип. Нека само нахвърлям няколко идеи за онлайн и офлайн рекламни канали и активности:

 • Contipso Catalog
 • Pinterest, Instagram, TikTok, Twiter;
 • Фейсбук (рекламни) публикации, фирмени страници и групи по интереси;
 • YouTube, Vimeo, Vbox7;
 • LinkedIn;
 • Еmail листи;
 • Google реклама;
 • Партньорски (онлайн и офлайн) мрежи;
 • Търговци и дистрибутори, които рекламират или продават вашите курсове (обичайно срещу % или взаимна препродажба);
 • Инфлуенсъри, които са подходящи за темата на вашето обучение;
 • Присъствени срещи например кръгли маси или дискусионни групи;
 • Уебинари по темата (изключително ценен метод за генериране на интерес към предлаганото от вас обучение. Ако сте планирали малки по обем уебинари /до 25 човека/ и сте активирали (заплатили) виртуалната стая за срещи в своя профил в Контипсо - можете да провеждате периодични фокусирани уебинари, чиято цел е да привлече интереса към вашето обучение.)
 • Рекламни статии в блог Контипсо;
 • Промо дигитални продукти в онлайн магазин за дигитални продукти Контипсо;
 • Флаери или брошури;
 • Статии в популярни блогове, свързани с темата на вашето обучение;
 • Добавки (реклами или демо) към присъствени обучения или срещи (например конференции);
 • Безплатни обяви, групово пазаруване и т.н.;
 • Преподаватели в модул "Портфолио" на Контипсо;
 • Радио или телевизионна реклама;
 • Офлайн (външна) реклама;
 • Пускане на “демо” (малка част от обучението или отделни слайдове) – дава възможност клиентът/обучаемият да види какво купува, а не само да чете описанието.

8. Провеждане

Би трябвало още на фаза планиране да сте взели решение за типа курс, комбинирайки от различните възможности:

Курс със самостоятелно преминаване - хората сами се записват, ако реализирате курса чрез Contipso Catalog, сами преминават курса, сами попълват финалния тест (ако сте предвидили такъв) и системата автоматично генерира сертификат за завършен курс, ако успешно са се представили на теста. Или пък вие ги записвате в системата и участниците сами преминават курса, ако сте наели Contipso LMS.

Курс с предварително зададен график (или без график);

Курс с преподавател или без - курсовете с преподавател дават възможност за отправяне на въпроси от страна на обучаемите към преподавателя (за периода, за който сте предвидили това);

Курс, който е проектиран като хибриден тип обучение (смесено електронно обучение със самостоятелна част, комбинирано с присъствени срещи или онлайн активности като уебинар, сесия за въпроси и отговори или срещи във виртуална обучителна зала);

 

В зависимост от вида курс, който ще провеждате, на преден план излизат:

Администраторът на електронното обучение и

Онлайн преподавателя

Съвет

Добра практика е да активирате функционалността “създаване на общност” и да разрешите задаване на въпроси към обучението. Ако сте го направили, печелите незабавна обратна връзка относно това до колко вашите обучаеми възприемат предоставените в обученията знания и формирате общност от хора, които се интересуват от тази и сходни теми. Не забравяйте редовно да обслужвате запитванията и да отговаряте на поставените въпроси.

9. Приключване

Приемаме, че участниците са приключили обучението в онлайн курса (смело предположение - някои изследвания сочат, че 80% от започнатите курсове от типа самопреминаване не биват завършвани). Как да увеличим броя на завършилите, ще поговорим на друго място. Още на фазата планиране би трябвало да сте взели решението с какво ще приключи курсът. Достатъчно ли е само участникът да отвори курса и той да се брои за приключил? Трябва ли да премине целия (или определен процент от) курс и тогава да получи сертификат? С тест (какъв и при какви нива на постижения), с индивидуален проект или пък с групово задание ще завърши обучението?

Крайният продукт:

Достигната е бройката на планираните курсисти и обемите на продажби на съпътстващите продукти или услуги.

 

Фаза IV. Еволюция на онлайн курса 

10. Оценка на представянето на курса

Време е да спрете и да направите междинна оценка на представянето на курса. Обичайно имате наблюдение на дневна база, месечни отчети, тримесечен анализ и оценка на шестия месец. Ако се налага (а често пъти се налага), се правят коригиращи действия с цел подобряване на курса. Обичайните параметри (KPI’s), които подлежат на оценка (но не се заключават само до тях), са:

 • Финансов резултат от курса - преглед и актуализация на курсовия ROI;
 • Обратна връзка от страната на обучаемите - добра практика е да имате формуляр за обратна връзка относно удовлетвореността на участниците в обучението;
 • Коментари на участниците (положителни спрямо отрицателни);
 • Въпроси, които участниците в курса са задали (брой въпроси и съдържанието на въпросите);
 • Анализ на резултатите от теста и/или изпълнението на заданията;
 • Анализ на посещаемостта и % завършеност;
 • Обратна връзка/мнения от страна на преподавателите и администраторите - обичайно това става чрез интервюта с тях;

 

11. Промяна на курса или отделни негови елементи

Тук следва да направите промените в курса на база направените анализи и оценки.
Добрата практика изисква отново да проверите и актуализирате и ключовите думи.

 

12. Рестартиране на курса

С вече натрупан опит и експертиза рестартирайте курса. Моля, вземете под внимание, че новите промени няма как да важат за хората, които вече са записали (и завършили) курса. Това е особено валидно, ако сте пуснали курс от типа “доживотен достъп”.

Пример

Добавили сте много нови материали, примери, обяснения и т.н. и сте решили при рестартирането на курса да увеличите цената му с 10% - няма как (а и не е етично) да накарате “старите” участници в обучението да заплатят новата цена. Те ще имат достъп до обновеното обучение на цената, която са заплатили първоначално. Решението в този случай е не да рестартирате курса, а да направите част 2 или същият курс за напреднали.

Крайният продукт:

Обновена версия на курса, която е актуална и подобрена спрямо обратната връзка от всички заинтересовани страни.

 

Имате въпроси, коментари или предложения - не се притеснявайте да коментирате. С удоволствие ще си поговоря с вас на тема електронно обучение.

Успех в начинанието!

Файлове за изтегляне

Primeren-shablon-storyboard-na-onlain-kurs.doc За да изтеглите файла, е необходимо да сте регистриран .
Тодор Миндиликов

Мария Пищалова 13.08.2020 12:11

Чудесна статия! Благодаря :)


Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso