Как да създадем описание на онлайн курс, което продава

Как да създадем описание на онлайн курс, което продава

Когато става въпрос за електронно обучение, от ключова важност е описанието на курса, което да превърне непринудените читатели в обучаеми. Създаването на страница за продажба е удобен начин на едно място да обясните на вашите потенциални обучаеми какво предлагате, какви са ползите за тях и защо да изберат точно вас пред другите доставчици на обучение.

Не всички описания на онлайн обучения са еднакви. Сигурен съм, че сте виждали описания на онлайн курсове, които изглеждат скучни, изпълнени с тонове информация, липсват визуализации или са просто объркващи. Накрая изобщо не разбирате какво точно се предлага в това обучение. За да сте сигурни, че вашата страница за продажба на курс не попада в тази категория, би трябвало да оптимизирате описанието на обучението. Ако не го направите, виe губите вложените усилия и пари за популяризиране на вашия курс.

За да привлечете максимално хората, които са посетили вашата страница, ви представям пет идеи за създаване на страница за продажби на курс, която наистина продава. Всичко във вашата продажбена страница следва да бъде с насочен фокус, който да помогне на потенциалния ви обучаем да почувства, че купуването на вашия курс е смислено и безпроблемно. За целта е необходима балансирана сплав от анализ, креативност и фокус, към която е добавен и дизайн, текст, ценообразуване и призиви за действие.

Следването на тези пет стъпки ще ви подпомогне в създаването на уникална страница за предлагане на онлайн обучителен курс.

Пет стъпки за създаване на страница за продажба на онлайн курс

1. Обърнете се към своята специфична аудитория
Първото и може би най-важно нещо е, че много трудно можете да продадете обучението си, ако не знаете на кого продавате. Да познавате своите потенциални обучаеми и техните потребности от обучение е нещо, което трябва да знаете още на етапа на планиране на обучението. Колкото повече информация имате за бъдещите участници в курса, толкова по-добра страница за продажба ще можете да направите. Повече по тази тема можете да намерите в безплатното обучение „Създайте своето първо онлайн обучение“ в Контипсо Каталог в частта „Целевата аудитория и профил на обучаемия“ и „Кой е моят краен клиент на електронното обучение?“.

2. Създайте предложение за стойност на вашия електронен курс
Вашият практически насочен курс трябва да съдържа знание и да предоставя умения, които помагат на обучаемите да решават важен за тях проблем. Ако не сте разглеждали досега курса от тази гледна точка, спрете това, което правите в момента, и помислете. Потребностите от обучение на вашата потенциална аудитория са тези, които определят съдържанието, продължителността и начина на поднасяне на информация в курса. Мислете за предложението за стойност като среща с потенциален клиент в асансьора. Имате тридесет секунди да грабнете вниманието на човека в асансьора. Как максимално кратко да опишете курса, който предлагате? Ако никога досега не сте формулирали предложения за стойност, може би нямате представа какво означава това или как може да изглежда.

Ето и една лесна формула, която да следвате:
„Курсът ….. /името на вашия курс/ ….. помага на …….. /целевата група на вашето обучение/ …… да …. /действие/ … чрез …. /неща, които вашият курс предлага/ .“

Например:

Курсът „Ефикасни търговски умения“ ще помогне на всички вас новоназначени търговци да придобиете основните търговски умения, да използвате работеща пет етапна стратегия за продажба и тактики за оказване на въздействие в преговорите чрез кратки презентации, примери и упражнения, за да можете да продадете почти всичко.

Предложението за стойност е вашата фокусна точка, докато разработвате страницата си за продажби. Когато във вас възникне въпрос или се зачудите дали вашето представяне е в съответствие с вашата мисия, можете да сверите с предложението си за стойност.

3. Поставете цена на електронното обучение
Цената на вашия курс има значително влияние върху степента на конверсия на вашата страница за продажби. Намирането на идеалната цена, която балансира вашите интереси и тези на вашите обучаеми, е деликатна и трудна работа. Тя може да бъде облекчена от доброто познаване на аудиторията – какво и на каква цена са купували преди, какво търсят в момента, опитни или неопитни са в участието в онлайн обучения, вложените от вас усилия, вашите очаквания и в добрия случай - предварително изчисления ROI на курса.
След като сте изградили основата на предложението си (аудитория, предложение за стойност и цена), е време да се заемете с действителното създаване на вашата страница за продажби. Този процес се състои от две части, които често пъти протичат паралелно - текст и дизайн.
Тези две части са еднакво важни за създаването на страницата за продажби, която продава.
В Контипсо Каталог има шаблон, който унифицирано представя предлаганите курсове. Дизайнът е проектиран да изгражда навик, доверие и да насочва потенциалните обучаеми към записване в курса.

4. Дизайн на представянето на електронното обучение
Елементите, които включва дизайнът, са:

Заглавие на онлайн обучението: Мога да кажа, че заглавието на обучението е най-важната част от страницата за продажба. Това е тази част, която има потенциала да привлече вниманието на потенциалния обучаем, който ще спре и ще си помисли: „Хъм, интересно, може би това обучение ще бъда полезно за мен“. Изследванията сочат, че осем от десет посетители ще прочетат заглавието, но само двама от десет ще прочетат и останалата част. Затова заглавието трябва да е хем вълнуващо, хем информативно, за да накарате трудно привлечения посетител да прочете и останалата част. Стремете се да се ограничите от две, три до пет, осем думи. Със сигурност заглавието трябва да включва основната ключова дума, по която вашите потенциални потребители биха издирвали информация в търсачките. Подгответе варианти, говоря за 10-15 версии. Може да ви изглежда много, но ще видите, че докато пишете версиите, те стават все по-добри и по-добри. Заглавието на курса всъщност е URL адрес, който води към създаденото от вас онлайн обучение. Например курсът „Ефикасни търговски умения“ ще изглежда така. В този пример целевата ключовата дума е „търговски умения“.

Подзаглавие: В рамките на 120 знака е добре да дадете разширено заглавие на курса.

Например:

Практически техники за продажби на продукти и услуги в основата на успешните сделки.“ В този пример целевите ключови думи са „практически техники“, „техники за продажби“, „продажби“, „продажби на продукти“, „продажби на услуги“, „успешни сделки“.

Автор: Тук се посочва авторът (доставчикът) на обучението.

Език на съдържание: На какъв език е предлаганият курс.

Основна снимка за визуализация: Силно привличащо вниманието изображение, което служи като корица на курса. Следва да го подберете и оформите много внимателно. Когато някой сподели вашето онлайн обучение в социалните мрежи, тази снимка ще се визуализира в публикацията. Добре подбраните висококачествени изображения не само спомагат за илюстриране на обучението, но и помагат за разбирането и възприемането на текста. Това особено важи за хората, които вземат бързо решение, базирано на визия.

Допълнителни снимки: Тук е препоръчително да публикувате екранни снимки от вашите най-атрактивни елементи в курса. Така потенциалните участници в обучението ще могат да придобият бърза визуална представа за съдържанието на курса.

Видео представяне: В тази част можете да направите запис от екран на части от обучението, видео визитка или да публикувате видео обръщение към обучаемите с цел мотивирането им да запишат обучението. Подобен пример можете да видите в обучението:"Как ефективно и професионално да пишем e-mail"
Видеото е важен елемент от дизайна на вашата страница за продажба на курса. Чрез видеото потенциалните обучаеми не само разбират описанието, но и могат да бъдат насочени към най-важните ползи от обучението или акцентите на самата страница. Има голяма вероятност да увеличите процента на конверсия чрез използването на видео. Изследванията показват, че всъщност 84% от потребителите са направили покупки след гледане на видео. Ако сте оформили видеото като рязснително можете да го преизползвате, като го публикувате във вашия канал в YouTube, профил във Facebook/ Linkedin, във вашия уеб сайт или всяко друго място, което прецените за подходящо. Добре обмисленото и атрактивно създаденото видео може да добави доста към фактора „знам, харесвам, доверявам“. Написаният текст невинаги може директно да се свърже с потребителите, така че видеото увеличава шанса да мотивирате различните типове посетители на страницата за продажба да закупят курса.

Бутони за споделяне: Чрез тях вие и вашите посетители ще можете бързо и лесно да споделяте страницата на курса в различни социални мрежи.

Какво ще научите: В шест кратки сентенции изразете основните ползи от това хората да платят този курс. „Какво ще научите“ е условно – тук можете да включите и неща като „Какво ще знаете“, „Какво ще можете“. В края на статията можете да изтеглите „Примери за глаголи, които можете да използвате, за да формулирате цели на онлайн курс от типа „След това обучение ще знаете …. Ще можете …“, базирани на таксономията на Bloom.

Кратко описание на курса: В този раздел можете накратко да опишете курса или можете да публикувате предложението за стойност.
Нали си спомняте формулата: „Курсът …../името на вашия курс/ ….. помага на ……../целевата група на вашето обучение/ ……да …./действие/…чрез…./неща, които вашият курс предлага/.“

Какво получавате: В тази част се дава информация, която е резултат от настройките на обучителния пакет. Тя се генерира автоматично от системата. Това включва „Период за достъп“, „Стил на обучение“, „Времетраене/продължителност“, „Брой слайдове“, „Брой Файлове за изтегляне“, „Респонсив дизайн“, „Социално обучение“, „Сертификат“.

Тематичен план на електронното обучение: Изключително важна част от дизайна на представянето на курса. Това на практика е програмата на обучението. Можете да структурирате своето обучение в модули, теми и слайдове. Заглавията на тези елементи са видими за вашите потенциални обучаеми. Търсещите машини също „виждат“ съдържанието на обучение. Оттук идва и важността на включването на ключовите думи в наименованията. Дизайнът позволява да дадете предварителен достъп до неучастващи (т.е. неплатили) вашето обучение потребители да прегледат някои от най-атрактивните сцени (слайдове) от вашата презентация.

Предварителни изисквания: Тук ще можете да публикувате предварителните изисквания към вашите обучаеми, ако има такива. Това могат да бъдат преминати други обучения или изисквания за наличие на определени софтуери или технически устройства.

Пълно описание на курса: На стъпка пет ще дам повече информация. Накратко - това е разделът, в който може и трябва да се развихрите. Пълнотата на описанието на електронното обучение е особено важна за хората, които търсят детайлна информация, преди да вземат решението да платят за курса. Тук е добре да дадете подробно описание на съдържанието на курса, ползите за участниците, подробно описание на доставчика, автора и водещия на обучението, ако има предвиден такъв. Можете да добавите и нещо за историята, опита, постиженията на организацията или на човека, който предоставя обучението. Разбира се, можете да дадете и информация за контакти или социални препоръки.

Съвет:

Не прекалявайте с позитивните социални препоръки. Да, те значително увеличават доверието на потенциалните участници в курса, но обучаемите, които вече са преминали курса, имат възможност да коментират и оценяват вашето обучение.


В тази част можете да добавите и отговорите на често задаваните въпроси към вашето обучение. Не прекалявайте – отговорете на основните въпроси, които могат да предизвикат скептицизъм в съзнанието на вашата аудитория. Отстранете потенциалните неясноти, за да подпомогнете бързото взимане на решение за покупка на курса.

Информация за автора/преподавателя: Тук автоматично се извеждат въведените от вас данни.

Компетенции: По време на създаване на обучителните пакети в Contipso Author имате възможност на ниво слайд да опишете компетенциите, които обучаемите ще придобият. Описаните компетенции ще се визуализират автоматично на страницата за продажба на курса.

Възможност за задаване на въпроси от страна на потенциалните обучаеми: Ако потенциалните участници във вашето обучение са регистрирани, в който и да е от шестте модула на Contipso Learning, те имат възможност да ви зададат въпрос, преди да вземат решение. Оттук идва и важността редовно да следите и обслужвате запитванията към вас.

Предварителен преглед на дизайна: Като автор на онлайн курс можете предварително да прегледате как страницата за продажба изглежда от гледна точка на вашите потенциални обучаеми. Страниците в Contipso Learning са изградени с адаптивен дизайн. Не пропускайте да прегледате как изглежда вашето представяне и чрез смарт телефон и таблет. Балансирането между изгледите на различните устройства изисква последователна и добре обмислена подготовка.

След като разгледах дизайна, е време да обърна известно внимание и на писането на текста.

5. Генериране на текст за пълното описание на страницата за продажби
Първият въпрос, с който ще се сблъскате, е колко дълъг трябва да бъде текстът? За добро или лошо няма верен или грешен отговор на този въпрос. Някои хора вземат бързо решение за покупка на база първото си впечатление – други имат необходимост от детайлна информация, за да могат да формират своето мнение.

Да се върнем пак на стъпка 1 – вашата целева аудитория. Какво в миналото е работило? Вашите потенциални обучаеми по-скоро четат текстове или по-скоро гледат (видео, изображения)? Какви очаквания имат обучаемите към начина на представяне на обучението? Колко подробна искате да бъде страницата за продажба на обучението?

Големият плюс на по-подробното описание на курса е, че можете да задълбочите описанието в отговор на търсенията на обучаемите. Можете да разкажете история или да обясните подробно предимствата и ползите от участието в обучението. Но ако вашата аудитория предпочита кратки текстове или дългите описания не са вашият стил на писане, то дайте кратката версия. Можете просто да изредите основните цели, предназначение, предимства и ползи от обучението и това е всичко, от което се нуждаете вие и вашият потенциален обучаем.
Най-грубо казано дължината на вашата страница за продажба на курса трябва да е толкова, колкото ви стига за да предадете своето послание и своята гледна точка.

Ето и няколко въпроса, върху които е добре да се замислите, докато пишете текста на подробното описание на курса:
Кое е по-важно - предимствата или съдържанието на курса?
Подробностите за вашия курс са важни, но не те продават. Това, което продава, са предимствата и ползите, които вашият обучаем ще получи, след като завърши обучението.

Например:

Да допуснем, че предлагате онлайн курс за управление на времето. В подробното описание можете да кажете, че курсът включва четири модула с по десет теми в него. три задания, два учебни теста и един финален изпитен тест от тридесет въпроса с 20 минути време за решаване и три опита, като крайният резултат се взима от опита с най-висок резултат. Скалата за оценка е от 0 до 100 и се изисква 70% успеваемост, за да се отчете тестът като успешен. При неуспех на теста участниците няма да получат сертификат. Ако искат такъв, ще трябва отново да заплатят и да преминат през курса.

Не е много вълнуващо! Трудно ще привлечете внимание с такова представяне, а още по-малко ще мотивирате потенциалния обучаем да натисне бутона „Запиши се!“
Когато говорите за това как участниците в курса ви ще си освободят време за почивка или как ще повишат ефективността и ефикасността си, което ще доведе до повече доходи, кариера и… звучи по-привлекателно и увеличава шансовете ви хората да запишат вашия курс.

Стил на писане. За съжаление, тук също няма ясна формула, която да работи на 100%. Зависи от темата на обучението, как искате да се позиционирате пред аудиторията, кой сте вие и какъв е вашият стил.
В последно време се налага „приятелският“ стил на писане. Текстът се съставя в леко небрежен стил. Помислете за приятел, на когото вашето обучение ще донесе ползи. Представете си го и му разкажете за това, което предлагате и какви проблеми решавате. Избягвайте излишния драматизъм, прекалена официалност или безлични фрази. Добре е да бъдете съпричастни, да говорите директно на читателите на текста или зрителите на видео представянето. Разкажете история, дайте пример или съвет. Всичко зависи от това дали потенциалният обучаем ще се почувства комфортно с казаното от вас, дали ще изгради доверие във вас и обучението, за да вземе решение да се запише в курса ви.

Съвет:

Не пишете роман. Повечето хора просто ще минат по диагонал през написаното от вас, за да видят дали няма нещо интересно за тях. Улеснете бързия преглед на подробното описанието на курса чрез:
Водещи символи;
Списъци;
Подзаглавия;
Абзаци с максимум 4-5 реда;

Призиви за действие. В пълното описание на обучението можете да включите и фрази с призив за действие. Това е прословутото call to action (CTA). Да припомня, че целият смисъл на вашата страница за продажби е да накарате вашата аудитория да направи едно нещо – да се запише в курса. Призивът за действие е начинът, по който можете да приканите вашата аудитория да направи това. Не прекалявайте, два-три призива за действие са достатъчни.

Пример за СТА:

Запишете се сега в обучението!
Станете част от…
Започнете пътуването си към…
Активирайте своя достъп днес!
Не пропускайте!
Добави в кошницата…
Добавяне към списъка с желания…
Подарете… на…
Запишете вашия екип за… и…
Присъединете се към ххх други успешни хора, които завършиха този курс!
Резервирайте място сега!

За да подпомогнете избора на потенциалните обучаеми, трябва да подготвите призиви за действие, които са ясни, прости и директни.

Разгледайте реални страници за продажби на курсове ТУК! 

 


Примери за глаголи, които можете да използвате, за да формулирате цели на онлайн курс от типа „След това обучение ще знаете …. Ще можете …“ - шаблон за изтегляне word вариант: 

Примери за глаголи за поставяне на обучителни цели


 

Сега вече готови ли сте да създадете своята страница за продажби? Искате ли малко повече насоки?
Ако имате въпроси, коментари или желание да споделите нещо, не се колебайте да го направите в коментарите по-долу.
Успех в начинанието!

Томислав Миров

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso