Психологическа тренинг игра за възрастни и деца
спонсорирана статия

Психологическа тренинг игра за възрастни и деца

Трудно е да харесваш нещо, което не познаваш. Този факт заляга в идеята на Джоузеф Луфт и Хари Ингам, които през 1955г. създават когнитивно психологически инструмент, използван и до днес и известен като прозореца на Джохари.

Това е една от серията психологически игри за тренинг, която може да помогне на участниците в нея да осъзнаят своята вътрешна същност и да подобрят взаимоотношенията с другите хора. Може да се приложи както в тесен семеен или приятелски кръг, така и в организационен, контекст за колеги или съученици.

Може да закупите обучителен пакет "Прозореца на Джохари" от ТУК!

Цел: Повишаване на себеосъзнаването и разбирането на другите относно силните и слабите страни на всеки от участниците.

 

Приложение: Опознаване на нови членове на общност или като част от начален етап от обучение. Използвайки прозореца на Johari се подобрява груповата динамика.

 

Необходими материали: Листове за водене на бележки и химикалки и обособено място (може да се провежда и на открито).

 

Размер на групата: 5-15 човека

 

Необходимо време за провеждане: 30-45 мин.

 

Въвеждане в темата: 10 минути

Кратка презентация, включваща концепцията на Джоузеф Луфт и Хари Ингам за това, че има някои страни на нашата личност, които демонстрираме и са известни на всички, а има и страни, които съзнателно крием. В същото време има неща, които другите хора виждат в нас, но ние не знаем за тях. Накрая има области, които трудно могат да бъдат разбрани както от нас самите, така и от другите около нас.

 

Даване на инструкция: 5 минути

Разделете се по двойки. (ако участниците са нечетен брой – една от групите ще се състои от трима човека).

Дайте инструкция: „В контекста на концепцията на прозореца на Johari помислете за 5-10 прилагателни, които ви описват най-добре и 5-10 прилагателни, които описват най-добре човека с когото разговаряте. Споделете с Вашия партньор какво мислите за себе си и за него. След като завършите сменете ролите.“

Ако дискусията в двойката стане прекалено емоционална – прекратете.

 

Провеждане: 10 -20 минути (времето за провеждане зависи от размера на трениг групата)

Оставете участниците да говорят помежду си, като внимателно наблюдавате невербалната комуникация. Не допускайте емоциите да минат границите на нормалното общуване.

След като видите, че разговорите започнат да замират – прекратете упражнението. Изкажете благодарност към хората участвали в тази обучителна игра и ги помолете да се върнат по местата си, за да направите групов анализ на резултатите от играта.

 

Групова обратна връзка/дискусия: 10 минути

Въпроси за дискусия (спрямо наличното време и в зависимост от конкретните цели на психологическата игра)

Беше ли лесно или изпитахте затруднения да изберете прилагателни, които Ви описват?

Беше ли лесно или изпитахте затруднения да изберете прилагателни, които описват човека, с който разговаряхте?

Изпитахте ли затруднения да споделяте или да давате обратна връзка? Защо („да“ или „не“)?

Съвпадаха ли Вашите прилагателни, с това което чухте за себе си от Вашия партньор?

След като получихте обратна връзка, как другия гледа на Вас – изненадахте ли се?

Какво може да направите, за да намалите слепите си петна или да разширите своята арена?

Какво приложение намирате на наученото за себе си и партньорите във всекидневието?

Ако искате и Вие да публикувате „Спонсорирана статия“, моля свържете се с екипа на Контипсо.

Aviditos

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso