Обучение чрез проекти

Обучение чрез проекти

Обучението чрез проекти е свързано с преживяване на пресъздаването на обучителния материал.


Като дългогодишен преподавател се сблъсквам непрекъснато с въпроса на студентите и участниците в различни обучения "Защо го учим?". Този въпрос провокира най-силно мотивацията на хората да слушат, възприемат материала и да видят неговото приложение в реалния живот. Чистата теория (съвсем без нея не може) дава рамката, контекста, насоката, в която би трябвало да се развият придобитите знания, но като че ли не предава уменията как наученото да се имплементира в практиката. Стандартните учебни програми - лекции и упражнения, формално изпълняват тази функция, но живият живот е твърде различен от стерилната среда на теоретичните казуси и задачи.


Не малко време съм отделил, за да превърна своя опит като консултант на над 150 фирми в реални казуси, върху които да работят участниците в обученията. Всеки казус придоби вид на проект, по който малки екипи работят, търсят решения, планират дейности и ресурси, преследват цели.


Презентациите на изпълнените проекти са завършекът на един доста дълъг и бих казал сложен процес на координиране на знания, умения, опит, креативност, комуникация между членовете на екипите и в крайна сметка донасят удовлетворение на хората от свършената от тях работа.


Проектът е уникално и неповторимо изпълнение на определена цел. В него се концентрират почти всички аспекти на съвременното управление. Необходимо е време за реализацията му, необходими са финансови и материални ресурси, очаква се да се постигнат зададени цели, най-често заложени като удовлетворение на потребителя на резултатите от проекта.


Ще се опитам да представя как изглежда един проект, свързан с Оптимално подреждане на склад за автомобилни гуми, на фирма, която предлага смяна на гуми, хотел за гуми и бързо и коректно обслужване на клиенти с автомобили от малки коли до джипове и микробуси.


Ако сте били клиент на такава фирма, ви е известно, че когато и да отидете на място, очаквате да бъдете обслужени възможно най-бързо, гумите, които ще подменяте или закупите като чисто нови трябва да са на разположение. Това е проблемът на самата фирма - Да разполага с необходимите размери и количества от доста широк диапазон нови гуми, както и да съхранява по подходящ начин гумите за подмяна - Зимни/Летни на своите клиенти, да има бърз достъп до всеки комплект и това да се осъществява с възможно най-малък брой работници и по възможност с малко тежък физически труд. Да не забравяме и ограниченото пространство на склада, а и слабият интерес от инвестиции в механизиране на операциите по прехвърляне и подреждане, което прави задачата още по сложна. Просто пример от малкия бизнес.


За да е икономически изгодно за фирмата, поне по критериите на складовата логистика, обемът би трябвало да е запълнен до 75-80%.


За този проект се сформира екип от специалисти или студенти от различни области - икономисти, прависти, инженер-химици, инженери, механици, логистици и др. Всеки от тях се предполага, че би допринесъл за общия резултат. Икономистите от гледна точка на разходите за обслужване на единица стока (гума) и планирането и контрола на бюджета на проекта, инженерите за пространственото усвояване на склада (подреждане в подходящ ред - шкафове, стелажи, пода, шишове и прочее), химиците относно остаряването на каучука и допустимите срокове на съхранение, както и качествените параметри на гумите, логистиците относно достъпа до съответните позиции на съхранение, подходяща техника (транспортни колички, елеватори, телфери и т.н.), правистите относно заинтересованите страни (пожарна, охрана, Инспекция по труда, полиция и др.)


На участниците се предоставят материали за изграждане на макета на склада. В него трябва да са заложени размерите му (дължина, ширина и височина) и входа и изхода. Предлагат се варианти за оползотворяването на пространството - складови съоръжения, примерни сметки за разходите на единица работни движения, физически размери на гумите от различните типоразмери и т.н.


Играта по разработването на проекта е изключително забавна и поучителна. Хората разбират важността на комуникацията помежду си и се опитват да формулират правила, с които тя да стане по-ефикасна и ефективна. Планират времево изпълнението на различните дейности, като отразяват реални времена за изпълнение. Постигат прецизиране на времената за изпълнение на различните операции и работни движения и оптимизират реалните си разходи. Придобиват адекватни фактически стойности, които могат да отразят в приходите и разходите за дейността си. Наистина подхождат оптимално при планирането и подреждането на определения обем от наличното складово пространство.


Моделът на мислене много лесно се прехвърля по отношение на други аналогични области в бизнеса, където има склад, зареждане, изтегляне на стока и дори за подреждане на зимнината в мазето.


Учене чрез игра във вид на проект - забавно, полезно и поучително!

Димитър Тенчев

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso