Събития

18

Дни

23

часа

Кибер политики

Комисията за защита на личните данни

Sofia Tech Park
София, България, бул. Цариградско шосе №111Б

на 11.10.2019

цена: 50 лв.

По време на организираното от Комисията за защита на  личните  данни, съвместно с  Международен правен център  – ILAC ще присъстват  експерти в сферата  на защитата на  личните данни и дигиталните  въпроси от България, Америка, Сингапур, Ирландия, Естония и редица други държави. Ще  има активно участие на  българския надзорен орган, както и на  чуждестранни такива. Представители на бизнеса, както и  на частния  сектор ще обменят  мисли и идеи по повод на хилядите  въпроси, пред които се  изправяме  всеки ден , работейки в един все по-виртуален свят.

Повече информация на: https://bit.ly/2mmHnv5

00

Дни

00

часа

Втора виртуална конференция по психология

Дружество на психолозите в Република България

Виртуална среда
София, България, Виртуален

НА 4 ЮЛИ 2019 ГОДИНА ДАВАМЕ НАЧАЛОТО НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ВИРТУАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ „НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ“ (2019-2020) ПОСВЕТЕНО НА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА МРЕЖА НА ПСИХОЛОЗИТЕ С ЧАСТНА ПРАКТИКА. 

Официалният линк към интернет платформата на конференцията е

 VCP2018.wordpress.com

Горе