Събития

00

Дни

00

часа

Втора виртуална конференция по психология

Дружество на психолозите в Република България

Виртуална среда
София, България, Виртуален

НА 4 ЮЛИ 2019 ГОДИНА ДАВАМЕ НАЧАЛОТО НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ВИРТУАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ „НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ“ (2019-2020) ПОСВЕТЕНО НА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА МРЕЖА НА ПСИХОЛОЗИТЕ С ЧАСТНА ПРАКТИКА. 

Официалният линк към интернет платформата на конференцията е

 VCP2018.wordpress.com

Горе