Последно добавени

Основни проблеми при разработката и представянето на персонализирано електронно обучително съдържание.

Основни проблеми при разработката и представянето на персонализирано електронно обучително съдържание.

Настоящата статия разглежда основните проблеми при съвременните софтуерни решения за разработване на интерактивно обучително съдържание.

Тези за онлайн обучението
Ивайло Благоев 0 15 мин.
Казус  - Даване на обратна връзка.

Казус - Даване на обратна връзка.

Пример за това как се дава и получава позитивна и конструктивна обратна връзка, е фокусът на този интерактивен казус, който ще ви даде пример за позитивен развой при оценка на персонала.

Обучителни ресурси
Лазар Иванов 0 5 мин.
Как добрата длъжностна характеристика ще подобри ефективността на компанията?

Как добрата длъжностна характеристика ще подобри ефективността на компанията?

Защо ни трябва длъжностна характеристика, освен като официален документ, изискван от Кодекса на труда. Какви са ползите от нея и основните елементи, които съдържа.

Електронно обучение
Консепта БП 0 5 мин.
Успешно приложение на интерактивността в електронното обучение

Успешно приложение на интерактивността в електронното обучение

Създаване на интерактивност в онлайн обучението - предимства, нива и примери за интерактивно съдържание.

Създаване на обучително съдържание
Тодор Миндиликов 0 6 мин.
Един несъстоял се разговор на тема време

Един несъстоял се разговор на тема време

Споделен разговор на тема време, в който се разкриват гледни точки към темата за най-ценния ресурс, който имаме - времето.

Обучителни ресурси
Мултитрейн 0 8 мин.
Горе