Последно добавени

Бизнесът и микрообучението – ръка за ръка към успеха

Бизнесът и микрообучението – ръка за ръка към успеха

Микрообучението като „хапки знание“, които водят към повишено възприемане на учебния материал, повишават знанията и уменията, водещи до успех на организацията.

Електронно обучение
Асен Рашков 0 5 мин.
Тренинг игра „Подреждане на карти“

Тренинг игра „Подреждане на карти“

Упражнение, подходящо за тим билдинг, обучение в областта на екипните умения, роли в екипа,  фази на екипната динамика, планиране, стратегии, управление на конфликти или асемънт център.

Обучителни ресурси
Томислав Миров 0 3 мин.
За какво преподаваме за умения или за добри тестови резултати

За какво преподаваме за умения или за добри тестови резултати

В това гледано около три милиона пъти, единадесет минутно видео,  Sal Khan разглежда две интересни идеи, изведени въз основа на наблюденията му в Академията Кан.

Електронно обучение
TED 0 11 мин.
Микрообучението – страхотен метод за насърчаване на неформалното учене на работното място

Микрообучението – страхотен метод за насърчаване на неформалното учене на работното място

Възможностите, които микрообучението дава при неформалното обучение на работното място.

Електронно обучение
Асен Рашков 0 6 мин.
Задължителни стъпки за успешни онлайн курсове и обучения

Задължителни стъпки за успешни онлайн курсове и обучения

Статия, която подпомага с практически съвети и насоки онлайн учителите. Бъдещето на онлайн преподаването лежи върху тези, които преподават в класовете днес, и затова е важно за тях да знаят как да направят класовете си още по-успешни.

Електронно обучение
Асен Рашков 0 6 мин.
Преимущества на електронните книги, брошури и инструкции

Преимущества на електронните книги, брошури и инструкции

Предимствата на електронните книги, брошури и инструкции, които добиват все по-голяма популярност и днес повечето издатели предлагат на аудиторията си и двата варианта. 

Обучителни ресурси
Ивайло Благоев 0 8 мин.
Горе