Последно добавени

Научете как да се справяте с трудните хора - онлайн курс

Научете как да се справяте с трудните хора - онлайн курс

Разпознайте и използвайте собствените си силни страни и слабите страни на трудните хора. Запознайте се с ключови техники за действие при сблъсък с неприемливо поведение.

Електронно обучение
Aviditos 0 2 мин.
Адаптивността на служителите – как да я оценим и развиваме?

Адаптивността на служителите – как да я оценим и развиваме?

Модел, методи и инструменти за оценка и развитие на адаптивността

Обучителни ресурси
Светла Димова 0 15 мин.
Как да създадете ефективни онлайн обучения за ориентация и адаптация на служителите

Как да създадете ефективни онлайн обучения за ориентация и адаптация на служителите

Въвеждащо обучение  - ключови компоненти на техниките за усвояване на необходимите уменията за определена работа или дейност

Дизайн на обучение
Aviditos 0 10 мин.
Арт сесии за разрешаване на проблеми в екипите

Арт сесии за разрешаване на проблеми в екипите

Може ли да се справяме с проблемите в екипа по по-различен начин? Какъв е той и как може да бъде полезен и в дългосрочен план?

Обучителни ресурси
Светла Димова 0 30 мин.
Ролята на мениджъра като обучител

Ролята на мениджъра като обучител

Подценява ли се ролята на мениджъра - обучител, по-важна ли е днес и как да се „играе” по-добре?

Обучителни ресурси
Светла Димова 0 10 мин.
Горе
contipso