Последно добавени

Психологическа тренинг игра – „Третата дума“

Психологическа тренинг игра – „Третата дума“

Този материал за трениг игра може да бъде използван в началото на обучителна сесия, за раздвижване на участниците, за опознаване, за стопяване на ледовете или стимулиране на творческото мислене.

Създаване на обучително съдържание
Тодор Миндиликов 0 3 мин.
Индивидуални пътеки за развитие чрез дистанционно обучение

Индивидуални пътеки за развитие чрез дистанционно обучение

Дистанционното обучение привлича все повече вниманието на всички желаещи да повишат своята квалификация. То е съвременният отговор на забързаното ни ежедневие и начин да се превърнем в добри специалисти, без да жертваме от своето време или навици. 

Електронно обучение
Томислав Миров 0 3 мин.
За да е успешно едно обучение, преподавателите трябва да са практици

За да е успешно едно обучение, преподавателите трябва да са практици

В това аудио интервю Лазар Иванов коментира възможностите, които предоставя „Мултитрейн“, предимствата на електронното обучение, създаването на успешен курс и качествата, необходими на преподавателите.

Електронно обучение
Асен Рашков 0 11 мин.
Активна дейност „Провеждане на преговори“

Активна дейност „Провеждане на преговори“

Тази играта не изисква допълнителни ресурси, бърза е и ясно показва разликата между насилствено постигане на целите и ползата от воденето на преговори за постигане на целите.

Създаване на обучително съдържание
Тодор Миндиликов 0 4 мин.
Бизнесът и микрообучението – ръка за ръка към успеха

Бизнесът и микрообучението – ръка за ръка към успеха

Микрообучението като „хапки знание“, които водят към повишено възприемане на учебния материал, повишават знанията и уменията, водещи до успех на организацията.

Електронно обучение
Асен Рашков 0 5 мин.
Тренинг игра „Подреждане на карти“

Тренинг игра „Подреждане на карти“

Упражнение, подходящо за тим билдинг, обучение в областта на екипните умения, роли в екипа,  фази на екипната динамика, планиране, стратегии, управление на конфликти или асемънт център.

Обучителни ресурси
Томислав Миров 0 3 мин.
Горе