Създаване на обучително съдържание

Как да подготвим текст за онлайн курс

Как да подготвим текст за онлайн курс

Когато започнете да разработвате текстовата част на обучителния курс, вече би трябвало да имате минималната необходима информация за това:

 Каква е целевата аудитория на онлайн обучението: Кой ще участва в обучението? Какви са техните потребности и интереси? Тази информация ще ви бъде от полза, когато определяте нивото на изказ, езика, който ще използвате, тона и съдържанието на текста за дигиталния курс, който подготвяте.

 Какви са целите на онлайн курса: Какво се очаква да правят обучаемите след курса? Какво трябва да знаят? Какво трябва да умеят?

 Каква е формата и продължителността на обучението: От какъв тип е онлайн курсът – за самостоятелно преминаване или с подпомагане от преподавател? Има ли фиксиран график, или всеки може да го посещава, когато реши? Синхронен, асинхронен или хибриден ще бъде онлайн курсът? Каква е очакваната продължителност на обучението в минути?

Когато имате отговорите на тези въпроси, може да пристъпите към подготовка на текста, който ще послужи като основа за изграждане на онлайн обучението. Може да структурирате процеса в 5 основни стъпки, които могат да варират в зависимост от вашия контекст:

 

 1. Генерирайте заглавие на текстовия материал

Наслова на учебния материал има потенциала и задачата да привлече и задържи вниманието на участниците в обучението. Поради това се налага да вложите голяма доза творчество, за направите заглавието, от една страна, интересно, а от друга - информативно. В заглавието трябва да включите най-важната ключова дума и не повече от три до пет допълнителни думи. Направете няколко вариации на заглавната част, за да имате алтернативи. Повече за това как се описва онлайн курс можете да намерите ТУК!

 

 1. Създайте структура на текстовата част от учебния материал

В зависимост от целите и контекста, в който изграждате онлайн обучението, ще трябва да вземете решение какъв е основният поток от информация, какви са основните теми и подтеми.

Можете да използвате софтуер или обикновен лист хартия, за да нахвърляте идеите си, които после да приоритизирате (за целта може да използвате и малки листчета, за да ви е по-лесно разместването). В края на тази стъпка трябва да сте вътрешно убедени, а и да можете да убедите вашите шефове, колеги или заявители за това:

 • Какво трябва задължително да присъства в обучението;
 • Какво би трябвало да се изясни в учебния материал;
 • Какво би могло да се засегне, ако остане време;
 • Каква допълнителна информация може да се предостави по темата като външни аудио/видео файлове, материали за изтегляне, готови форми, листове за проверка, външни препратки и прочие.

 

Казус: Представете си, че трябва да създадете текстови материал за електронно обучение по тема „Работа с високотехнологично оборудване“. Как бихте организирали информацията?

В началото може да ви хрумне да създадете структура, която описва една по една всички части и характеристики на оборудването – доста погрешен подход.

Чарлз Рейгелут, американски теоретик на образованието, развива нещо, наречено теория на разработката. Съгласно този подход модулите в рамките на учебните програми трябва да бъдат организирани в нарастващ ред на сложност така, че всеки модул да доразвива предишния.

Според водещия дизайнер на електронни обучения Julie Dirksen модулите в структурата на учебния материал следва да се редуват като стъпала. Нова тема, практика или упражнение, нова тема, надграждаща старата, упражнение или затвърждаване и т.н. Според нея: „Моделът на постоянно и нарастващо натоварване, където всичко е ново и важно, води до резултат, че нищо не се откроява. Когато балансирате опита и натоварването, това позволява новото и важното да се открои. Не само новото и важното се откроява, но и вашите обучаеми имат енергията да възприемат материала и придобиват навика да възприемат информацията. И запомнете - ако вие не дадете почивка на вашите обучаеми, те сами ще си я вземат.“ Julie Dirksen (2016) Design for how people learn. Second edition New Riders.

В казуса за обучение за употреба на сложно оборудване можете да започнете с преподаването на най-простата задача, която техниците трябва да изпълнят с машината. Докато изпълняват тази проста задача, обучаемите ще се запознаят с някои от основните функционални елементи. В следващите материали (уроци) може да включите по-сложни сценарии и така, докато курсистите вече могат да изпълняват пълния набор от задачи. Този подход предоставя на обучаемите знания в контекста на реалната употреба на оборудването на конкретното работното място.

И така при създаване на структура на учебния материал имайте предвид тези четири принципа:

 • От контекст към съдържание
 • От общо към конкретно
 • От просто до сложно
 • Редуване на натовареността на обучаемите

 

Използвайки тези принципи, ще можете да създадете смислен контекст за курсистите, за да могат те ефективно да усвоят нови знания и умения.

За тази цел е необходимо да предвидите още в тази стъпка - дефиниции, кратки информативни части, приложими примери от българската действителност, казуси, упражнения, учебни игри, фокусиращи въпроси, викторини и тест за проверка на усвоените знания.

Когато общата структура на курса ви е готова и имате кратко описание на темите, които искате да обхванете, е добре да съгласувате структурата с вашите заявители, мениджърите на хората, за които подготвяте материала или спонсори на проекта, ако имате такива. След тяхната обратна връзка или одобрение вие сте готови да преминете към следващата стъпка и да напълните структурата на учебния материал със съдържание.

 

 1. Запълнете структурата на учебния текст със съдържание

 

Обичайно дизайнерите на онлайн обучението заедно с обучителните дизайнери (повече за техните роли и задачи – ТУК!) вземат решение за вида шрифт, заглавия, подзаглавия, разделяне на текста и цветова схема. Поради това тук ще пропусна обичайните описания на тези елементи. Ще поставя фокуса върху съдържанието, а не върху формата.

Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат да подготвите ефективен текст за онлайн обучение:

 • Пишете ясно и лаконично. Много често текстовият материал е основа за самостоятелно или подпомогнато обучение. Участниците ще трябва сами да се запознават с текста, така че той трябва да е лесен за разбиране и запомняне. Използвайте ясен и директен език. Избягвайте сложни термини и жаргон. Един от начините за проверка на нивото на четимост на вашия текст е използването на Flesch-Kincaid Grade Level калкулатор. Ако текстът ви е на български език, ще трябва да го преведете на английски. Преводът с Гугъл преводач  ви е достатъчен да се ориентирате за нивото на вашия текст и дали то е съобразено с нивото на вашата аудитория.
  Резултатът за лекота при четене на Flesch за този текст е 49,4, което се води ниво „Колеж“ и е сравнително труден за четене, но пък целевата аудитория е на ниво.

 • Предайте динамика на текста. Ако е подходящо за целевата аудитория на обучението – пишете в първо/второ лице единствено число, сегашно време или във второ лице, множествено число, сегашно време.

Използвайте активни/деятелни глаголи, вместо пасивни/страдателни. Може да проверите изписването на глаголите - ТУК!

В есето „Политиката и английският език“ Джордж Оруел пише: „Никога не използвайте пасивен, ако можете да използвате активен (деятелен) залог.“

Избягвайте твърде професионалното или академично изразяване в текста на онлайн обучението.

 • Използвайте визуални елементи. Илюстрациите, снимките, графиките и видеоклипове могат да помогнат за оживление на текста и да го направят по-привлекателен за четене. Може да използвате платени или безплатни платформи като Contipso market  или Pixabay 

 • Включете активности и упражнения. Активното учене помага на участниците да запомнят информацията по-добре. Включвайте дейности, въпроси за размисъл и упражнения в текста, за да насърчите участниците да се ангажират с материала. Защо и как да използвате интерактивност в онлайн курсовете – ТУК!

 • Структурирайте и разпределете текста равномерно. Използвайте подходящи заглавия и подзаглавия, за да придадете структура на текста. Често пъти дизайнерите на обучително съдържание ще използват заглавията, за да наименуват самите слайдове. Разделянето на текста на равни по обем малки части го прави лесен за четене и облекчава работата на графичните дизайнери на обучението.

 

 

 1. Направете финалните проверки.

Проверете текста за грешки. Преди да публикувате или предадете текста, не забравяйте да го проверите внимателно за грешки в граматиката, правописа и пунктуацията. Най-добре е да използвате професионални редактори. По отношение на цитатите може да използвате общите насоки - ТУК!  или ръководството за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници (ISO 690:2021) от 15.07.2021 г. - ТУК!

 1. Подгответе се за промени.

В практиката често се налага да правите промени. Понякога клиентът или възложителят искат нещо да се включи или извади от текста едва след като види крайния резултат. Друг път дизайнерите на учебно съдържание искат допълнителна информация, примери, казуси или графичните дизайнери искат съкращаване поради естетически причини. Така че предвидете време, останете на линия за обсъждане и бъдете готови да променяте текста.

Надявам се, че тези съвети ще ви бъдат от полза. Ако имате въпроси или искате да споделите добри практики, не се колебайте да ги оставите в коментарите по-долу.

 

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso