За какво можем да използваме интерактивността в дистанционно електронно обучение.

За какво можем да използваме интерактивността в дистанционно електронно обучение.

Практични приложения на интерактивното въздействие, което привлича вниманието и интереса.

 

Как да използваме интерактивността в електронното обучение?

В последно време говоренето за интерактивност в обучението се превърна в действие и се наложи като практика. Изследванията показват, че участниците в електронни обучения значително по-добре и за по-дълго запомнят учебния материал.

Съвременните инструменти за създаване на интерактивно електронно учебно съдържание направиха неговото приложение лесно. Те не изискват специални познания за програмиране. Тази леснота на създаване може да се превърне в проблем, ако интерактивността започне да се добавя безразборно и без ясна цел. Точно като всяко изображение, текст или анимация, и интерактивните елементи в онлайн курсовете също трябва да има ясно дефинирана цел.

Дизайнерите на учебно съдържание би трябвало да са детайлно запознати с материала, за да могат да приложат адекватно интерактивността. Един неопитен дизайнер на електронен курс може да се изкуши безразборно да включва интерактивност само защото е атрактивно. Това ще доведе до лоши учебни резултати, което налага внимание и замисляне за ефектите и ползите от добавяне на интерактивност в онлайн курсовете.

Как да вземем решение къде да приложим интерактивността в една презентация или електронен курс? За да отговорим на този въпрос, първо трябва да разберем целта, за която интерактивността трябва да послужи. Има две основни цели на интерактивността във всеки онлайн курс:

1. Да научим участниците в обучението на нещо

Съдържанието (нови концепции, информация или основи) се споделя с обучаемите с намерението то да е полезно, когато вършат работата си.

Примери за интерактивност, използвани за преподаване:

 • Кликвания върху изображения 
  Полезно е, когато се обясняват концепциите, които са свързани, а изображенията помагат при разграничаването на понятията.
 • Кликвания върху номера
  За обяснения на стъпките в процес или понятия, които се нуждаят от последователен подход.
 • Горещи точки (Hotspots)
  Подпомагат обяснението на различните части или компоненти на системата (много са полезни за продуктово обучение).
 • Преобръщане
  Позволява на обучаемите бързо да прегледат различните части или компоненти на изображение и им позволява да се движат напред и назад за сравнение.
 • Кликване върху табло
  Подходящо, когато имаме голям обем от съдържание. Този тип интерактивност позволява подреждане и представяне, което осигурява нормално когнитивно натоварване на участниците в обучението.
 • Интерактивни графики
  Полезно за показване на важни събития, растеж или развитие за определен период от време.
 • Слайдшоу
  Подходящо, когато изображенията са ключови за обясняване на съдържанието. В този случай текстовото съдържание може да бъде минимално.
 • Времева линия
  Времевата линия се използва за показване в графичен вид на списък от събития в хронологичен ред. Класическата времева линия обичайно е дълга лента, с посочени дати и текст, който са успоредни на лининята.
 • Често задавани въпроси
  Помага за изясняване на общите съмнения, които обучаемите може да имат на едно място, за един проблем.
 • Книга с обръщащи се страници (Flipbook)
  Чрез нея можем да представим голяма част от информацията във формат на книга, чиито страници се обръщат, което води до по-лесно четене.
 • Флаш карти
  Идеални за представяне на ключови термини или фрази, използвани в курса. Често се използва в електронните езикови обучения.

 

Примери за интерактивни елементи можете да видите в Контипсо Каталог, като натиснете бутона "Виж демо"

Освен изброените по-горе основни интерактивности има и по-специализирани, служещи за специфични обучения. Не е добра идея да включвате всички тях в един модул или дори в едно (сравнително кратко) електронно обучение. Рискът е да прекалите с интерактивността и това да бъде отхвърлено от обучаемите. В същото време дизайнерите на учебното съдържание следва да преценяват точно коя интерактивност най-добре съответства на материала. Както беше посочено по-горе, ако трябва да обясните стъпките, свързани с изпълнението на определена задача или процес, номерата, които позволяват кликване, могат да бъдат добър вариант. Флаш картите също са полезна опция, когато е необходимо да се заучават термини или думи от чужд език. Ако в един курс има твърде много текст, следва да се помисли как точно да бъде представен (разделен на части), за да осигурим лесен за разбиране начин – тогава представяне слайд след слайд може да бъде добра идея.

2. Използване на интерактивността за оценка

Второто основно приложение на интерактивността е да се провери до каква степен обучаемите са разбрали съдържанието на курса или каква е тяхната способност да приложат наученото в работата си. Оценяването може да бъде както по време на курса (междинни оценки), така и в края на курса (финална оценка). Интерактивността може да се използва и в двата случая.

 

Примери за интерактивни елементи, които най-често се използват за оценка:

 • Единичен избор
  Когато искате обучаемите да изберат само една възможност от предварително дефиниран списък с възможности.
 • Множествен избор
  Обучаемият може да избере повече от една възможност от представените. Това е добър избор, когато тествате възприемането на концепции.
 • Завлечи и постави (Drag and drop)
  Полезно за тестване на разбирането на свързани понятия и предмети.
 • Съответствие
  Помага за анализиране на взаимоотношенията между два набора от информация.
 • Отпадане
  Позволява на учащите да изберат правилния отговор от списък с възможности.
 • Тест
  Използва се за тестване на разбирането на концепцията по време на финалната оценка.
 • Свързване на думи
  Полезно да запознае учащите с важни термини, които трябва да знаят - често използвана възможност при чуждоезиковото обучение.
 • Пъзели
  Полезни за поддържане на интереса на учащите по време на курса.
 • Игри
  Могат да се използват както по време на обучението, така и в резюме - в зависимост от съдържанието на курса.

 

Повечето инструменти за изработване на интерактивно съдържание имат вградени шаблони за създаване на оценки, което прави лесна работата на разработчика на курсове. Трябва обаче да отделите малко време за избора на правилния интерактивен елемент за оценки. Трябва да сте сигурни, че всеки въпрос, предназначен за оценка, е съобразен с целта за учене. Създаване на сгради чрез думи, пъзели, викторини и игри могат да бъдат подходящи за текущо оценяване, но такива въпроси с единичен и множествен избор, завлечи и постави, свързване на думи са по-подходящи за финална оценка на наученото.

Можете да видите още за нивата на интерактивност в електронното обучение и предимствата на този метод в статията
"Успешно приложение на интерактивността в електронното обучение."

Тодор Миндиликов

Кристина Иванова 27.10.2020 14:39

Къде мога да намеря повече информация за правенето на игри в обучителен режим?

Тодор Миндиликов 18.04.2022 12:22

Повече информация за игри и интерактивност в обучението можете да намерите в статията "Успешна игровизация в бизнеса и обучението". В блога има и доста примерни игри и упражнения.


Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso