Създаване на обучително съдържание

Бета тестер на онлайн курсове

Бета тестер на онлайн курсове

Тестването на едно обучение е доста често пренебрегван процес. При производството и разпространението на електронното обучение не би трябвало да неглижираме този етап. Почти винаги се задейства закона на Мърфи - „Каквото може да се обърка, ще се обърка“. Няма как да знаете нивото на компютърна грамотност на потребителя или какви устройства ще използва той за достъп до дистанционния онлайн курс. Той може да започне курса на десктоп компютъра или лаптопа в офиса, да продължи (докато чака автобуса например) на своя мобилен телефон, ще го погледне чрез смарт телевизора в уюта на дома си и ще го финализира чрез таблета по време на скучната командировка. Добавете и новите тенденции за прилагане на разнообразни мултимедийни елементи и интерактивност на обучението и шанса нещо да се обърка нараства неимоверно. Най-добрата практика е да тествате курса. Да го тествате от различни гледни точки на администратор, на преподавател, на автор (който решава да промени някакво съдържание) и най-вече като участник. Как се записва, участва, комуникира с преподавател или други участници в електронното обучение, как завършва курса и как получава удостоверение за преминалото обучение. По всяка вероятност вече сте доста уморени и най-вече отегчени от онлайн курса, който създавате. На всичкото отгоре вече сте детайлно запознати с материала, мултимедията и интерактивността. Трябва ви свеж поглед и критично око. Тук на сцената излиза бета тестера на електронното обучение, в ролята на проверяващ (какви са другите роли в процеса на създаване на онлайн курс можете да видите в статията Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение). Какво трябва да знае и може бета тестера, представям най-общо по-долу:

Основни задачи:

Да тества/проверява (добрата практика изисква да има сценарии за тестване):
Различните учебни пътеки на курса
Способност на курса да задържи вниманието на участника
Степента на придобиване на знания и смисъл
Функционирането на мултимедийните елементи в пълен обхват (изглеждане от край, до край на видео файлове със или без субтитри, изслушване до край на аудио файлове, коректното функциониране на анимации, зареждане на снимки и т.н.)
Ефективност и функционалност на интерактивните елементи (игри за запомняне, флаш карти, интерактивно видео, ресурси с посочване и т.н.)
Коректност и удобство на навигацията в курса
Да тества онлайн курса под различните браузъри, операционни системи, типове устройства, различни марки устройства.
Да тества устойчивостта на дистанционния курс от различни необичайни или нелогични активности на потенциалните участници.
Да документира процеса на тестване и откритите области за подобрение чрез снимки, видео, аудио или други подходящи методи.
Да дава тълкуване или оценка на резултатите от теста на електронното обучение в съответствие с приложимите стандарти или спецификации.
Да изготви доклад/и за разминаване на планираното и реалното осъществяване на електронното обучение.
Да участва в работни групи (присъствени или виртуални) за подобряване на качеството и разнообразяване на методите за предоставяне на знания.

Необходими компютърни умения

Работа с различен тип браузъри (поне пет), като Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera и т.н.
Работа с различен тип операционни системи, като Windows, Android, IOS и други.
Работа с програми за запис (видео, снимки и аудио) от екран, като PicPick, BB FlashBack или други подобни за различните операционни системи.
Софтуер за електронни пощи, като Google Mail или Outlook.
Добро владеене на програмите от офис пакета, като Microsoft PowerPoint, Excel, Microsoft Project , Word
Софтуер за аудио, видео и фото.

Основни умения и способности на бета тестера на електронно обучение:

Анализ и контрол на качеството
Активно обучение
Критично мислене
Разбиране на текст, аудио и видео информация
Активно слушане
Откриване на проблеми и генериране на идеи за решаването им
Творческо мислене
Способност за ясно изразяване
Способност за писмено изразяване
Работа с цифри и данни
Аналитични способности
Управление на времето
Ефективна работа без необходимост от директен контрол

Необходими знания за изпълнение на дейността:

Познаване на принципите и методите за проектиране на учебни програми и обучения, преподаване и преподаване за хора и групи и измерване на ефекта от обучението.
Математически познания и основни познания в статистиката.
Високо ниво на владеене на български език или съответния език, на който е обучението.
Познаване и прилагане на принципите и процесите за предоставяне на знания или услуги.
Познаване и прилагане на нормите за безопасни условия на труда при работа с компютърна и офис техника.

В заключение: Целта на бета теста на един он-лайн курс е да се провери ефективността, функционалността и използваемостта на обучението от гледна точка (основно) на обучаемите.
Обратната връзка се подава (най-добре в структуриран писмен вид) към останалите участници в екипа за създаване на електронно обучение.

Допълнителна информация за подходите за дизайн на електронното обучение можете да прочетете в статията "Четири успешни подхода при дизайн на електронно обучение", а за ролята на онлайн преподавателя - ТУК!

Ако имате въпроси и коментари, не се колебайте да ги оставите по долу!
Успех в начинанието.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso