Създаване на обучително съдържание

Кликване върху изображение като елемент от електронно обучение

Кликване върху изображение като елемент от електронно обучение

Това е вид интерактивна игра, която можете да приложите при гемификация (Gamification) на едни трениг.

Чрез този метод можете да задържите вниманието и интереса на участниците в електронното обучение, особено ако обучавате деца. Посоченият пример е от обучение, което обхваща темата „Емоционална интелигентност“

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso