Подпомагане на консултантска дейност чрез онлайн обучения

Подпомагане на консултантска дейност чрез онлайн обучения

 

От кого е създадена добрата практика:

Създадохме “Консепта БП” ЕООД през 2001 година с цел да партнира на компаниите за постигането на по-високи бизнес резултати. Основните услуги на компанията са насочени към Въвеждане на стратегии по управление на човешките ресурси (ЧР), Създаване на ясни правила, роли, отговорности и организационни структури, Предоставяне на дейности в областта на обучението и развитието на персонала, Създаване на стратегии по възнаграждения,  Разработване на модели на компетенциите, процеси и политики в областта на ЧР и Управление на проекти с финансиране от ЕС. В момента работим по проекти за организационно структуриране, оценка на длъжности и управление на възнаграждението.

 

Предизвикателство:

Предизвикателството пред нас бе привличането на нови клиенти, ускоряване и улесняване на процеса на внедряване на системи в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Другата ни цел бе да разширим кръга от предлаганите обучения чрез онлайн курсове.

 

Решения:

Разработихме два пилотни курса, които бяха публикувания в публичния каталог на Контипсо:

Длъжностна характеристика - създаване и употреба

Справяне със стреса + изпробвани и работещи упражнения

С цел популяризиране и създаване на продажбена фуния изготвихме и публикувахме статии в онлайн медията на Контипсо.

За популяризиране - интервю на Асен Рашков с управителя на Консепта Албена Иванова „Мотивиране на служителите в ситуация на икономическа криза.“

За промотиране на електронното обучение за управление на стреса – „Казус за справяне със стреса“ . В статията представихме казус, който привлича вниманието на хората, заинтригувани от темата. Още в началото на казуса има линк към обучението. В средата публикувахме банер, който също води към обучението в каталога.

За рекламиране на онлайн курса за съставяне на длъжностните характеристики публикувахме статия „Как добрата длъжностна характеристика ще подобри ефективността на компанията?“ . В нея са посочени седем основни ползи от една професионално подготвена длъжностна характеристика. Дадени са линкове към електронното обучение на Консепта и към фирмената страница.

С цел спестяване на време се възползвахме и от безплатните материали, които са налични в Contipso Market. Стана ни интересно и решихме и ние да експериментираме с магазина като маркетингов канал. Публикувахме за продажба казуса „Млад немотивиран колега“. За сега няма продажби, но пък работи за популяризиране на името ни.

След апробация на курсовете заявихме и получихме собствена инстанция в ЛМС платформата на Контипсо

https://concepta.contipso.com/

Чрез нея даваме достъп на вътрешните клиенти до обучения и допълнителни материали.

 

Резултати:

Бяха привлечени нови обучаеми в публичния каталог.

На фирмите, в които осъществяваме консултантска дейност  бе даден директен достъп на служителите до обученията в LMS инстанцията на Консепта.

 

Перспективи:

Специализирани курсове по заявка на конкретни клиенти през ЛМС системата на Консепта и развитие на дейността по изготвяне на курсове по поръчка.

Планираме и изготвянето на още дигитални материали, които да публикуваме в онлайн магазина на Контипсо.

Ще разработим и портфолиа на нашите обучители, като използваме портфолио модула на Контипсо.

Създаване на нови онлайн обучения, които ще бъдат продавани и през двата канала. Вече в напреднала фаза са он-лайн курсовете: „Емоционална интелигентност и лидерство“, „Управление на възнаграждението“ и други. За онлайн курса по управление на възнаграждението вече дадох интервю „Мотивиране на служителите в ситуация на икономическа криза". Възнаграждение по време на криза. Как да оцелеем и да запазим служителите?“  В подобни времена, повече от всякога, се налага да управляваме възнаграждението на човешките ресурси по най-добрия начин. А ние работим в тази област от много години. Ще поставим и линкове към електронното обучение на Консепта и във фирмената страница http://conceptabp.eu

 

Мнение:

Силно съм впечатлена от цялостното решение, което дава Contipso Learning. Покрити са всички основни процеси. Изграждането на интерактивни мултимедийни онлайн курсове е лесно и удобно чрез вградения инструмент за създаване на обучения. От магазина могат да се теглят безплатни материали, които са подходящи за нашите обучения или да се закупят такива, без да е необходимо да плащаме месечни или годишни такси. Разпространението е улеснено от безплатния старт в каталога и магазина. Управлението на учебния процес и обучаемите е интуитивно в каталога и системата за управление на знанията. Обратната връзка от участниците в обученията наистина харесват начина, по който работи системата. Отчитането също е лесно с вградените автоматични справки, отчети и статистики. Най-много ми допада възможността за мигновена актуализация на съдържанието на курсовете.

Албена Иванова, управител на Консепта БП


Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso