Казус  - Даване на обратна връзка.

Казус - Даване на обратна връзка.

Даването на обратна връзка (feedback) често е политически коректен синоним на критика. А когато човек е критикуван, цялата му същност въстава, за да се защити. Критиката не води до позитивна промяна. Води до затваряне на човека и избягване на отговорност. Добре структурираният процес на даване и получаване на обратна връзка трябва да развива, мотивира и стимулира. Предоставянето на обратна връзка има за цел да даде информация на даден човек за неговото представяне. Да го насърчи да продължава да развива областите, в които се справя добре и да подобри областите, в които неговите действия не отговарят на очакваното. Това работи, защото подпомага развитието на хората. Прави ги по-ангажирани и по-щастливи. А хората, работещи с удоволствие, предоставят по-добро обслужване, което прави бизнеса по-печеливш.

Като цяло хората познават два вида обратна връзка. Позитивна и конструктивна, която понякога се нарича „отрицателна“ или "корективна". С позитивната обратна връзка хвалите човека, че е успял да преодолее успешно трудностите и се е справил добре при изпълнението на задачата. Никой не е перфектен. Хората допускат и ще продължават да допускат грешки. Даването на конструктивна обрата връзка е ясен и ефективна начин да им помогнете в промяната към положителна насока.
Ако се прилага правилно, честната и насочена към развитие обратна връзка може да осигури значителни предимства като:

Повишаване на мотивацията.
Увеличаване на производителността.
Насърчаване на ученето и развитието.
Нарастване на удовлетвореността.
Поддържането на позитивна работна среда.
Повишаване на стойността на организацията.

Ако обаче не се прилага правилно обратната връзка? Какви ще бъдат последствията от нея?
Преди да продължите можете да разгледате казуса на заместник – главния счетоводител Георги Георгиев.
Той беше топ служител по всички критерии за оценка на персонала в компанията. Георги беше супер професионалист, ефикасен, не се разсейваше и успяваше да се фокусира върху ключовите задачи, а не върху клюките и интригите, които се разнасяха в компанията.
Имаше обаче проблем …

* Препоръчваме да разгледате казуса през лаптоп или РС и да използвате браузър Google Chrome или Mozilla Firefox.

Защо даването на обратна връзка е трудно?

Даването и получаването на обратна връзка за мнозина е нещо, което просто трябва се изтърпи. Даващите обратна връзка често се тревожат за реакцията на получаващите. Дали ще се почувстват нападнати? Ще се ядосат ли? Ще контраатакуват ли? Ще ни кажат ли, че грешим и нищо не разбираме? А още по-лошо става, когато трябва да се обсъди отношение или страна на личността. Как да се каже нещо неприятно, без то да има ответна негативна реакция?
Тези и още много други въпроси възпират една голяма част от хората да търсят и получават адекватна обратна връзка. Не е учудващо, че повечето мениджъри предпочитат да изберат мълчанието и да оставят хората в техните екипи да се оправят сами. Това за съжаление води до това, че хората вършат работата си „през пръсти“, което влошава резултатите на цялата организация. И всичко това, защото мениджмънтът е плах. Но защо?
Може да има много и различни причини, които възпират хората да дават и получават обратна връзка, като:

Незнание за структуриране на средата за даване и получаване на обратна връзка.
Липса на добри комуникативни умения.
Неумения за ефективно задаване на въпроси.
Дефицити в уменията за активно слушане.
Непознаване на добри и работещи техники за даване и получаване на обратна връзка.
Неумение за справяне с трудни ситуации при даване на обратна връзка.

Ако искате организацията и хората в нея да се развиват в положителна посока, трябва да има много добре структуриран процес. Всички мениджъри, независимо колко са заети, трябва да участват, управляват и подкрепят растежа на хората и бизнеса.

Как да се извлече максимума от този процес можете да намерите в онлайн обучението „Даване и получаване на обратна връзка“.
В допълнение ще получите възможност за обмяна на опит с другите участници, както и подкрепа и отговори на въпроси от преподавателите в обучението.

Ако имате въпроси, предложения, мнения или нови идеи – не се колебайте да ги напишете в коментарите по-долу.

Очакваме ви!

Лазар Иванов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso