Айсбрейкър

Айсбрейкър "По десет от всичко"

Описание:
Лесно е да се назоват три или пет любими неща, например три любими книги, три харесвани цветя или пет предпочитани места за почивка. Тази игра за запознаване ви дава възможност да избегнете негативния фокус на участниците. С нея ще редуцирате възможните анализи на адекватността на избора или плюсовете и минусите им при изброяване на топ 3-5 най-харесвани неща. По принцип очаквайте доста забава, защото хората проявяват своето чувство за хумор, особено по незаплашителни за тях теми.


Цел:
Целта на този icebreaker е да накара хората да се опознаят и да намерят общи интереси и потенциално безопасни теми за приятен разговор, а не да мислят как да „блеснат“ чрез своите топ три или пет избора.

Участници:
Минимум пет участници. Ако имате голяма група - разделете я на няколко подгрупи от 4-5 човека

Приложение:

Като загряващо упражнение в група от участници, които не се познават. Дава възможност на хората да разберат повече един за друг и така да имат общи теми за разговор по време на кафе паузите и обедните почивки. Можете да използвате този ледоразбивач и по-фокусирано. Например, при обучения от типа „Работа в екип“ можете да насочите дискусията към „Кои са десетте поведения, които ви дразнят най-много при работата в екип?“ или „Кои са десетте неща, които правят един екип чудесен?“
Можете също да използвате този ледоразбивач за актуална дискусия или като

Необходими материали:
Не са необходими допълнителни материали освен флипчарт и маркери

Необходимо време за провеждане:
12-30 минути

Провеждане:

1. Разделете голямата група на подгрупи от четирима или петима участници. Добре е да използвате случаен принцип на формиране на групите, защото обикновено хората сядат до този, който най-добре познават, а вашата цел е да стимулирате общуването между непознатите хора в групата.

2. Дайте на подгрупите следната инструкция „Вашата цел е да споделите десетте от вашите най-харесвани филми или книги, или актьори, или питиета, или десетте си най-любими животни, цветя, градове и т.н. Класацията ви може да бъде и от типа „Моите десет най-харесвани неща са:…..“. Не е важна темата, важно е всеки един от вас да сподели с групата своите top 10 неща. Ако някой от вас чувства дискомфорт или не желае да участва, може да откаже да сподели отговорите си.“

3. Един човек от всяка група (за предпочитане доброволец) трябва да си води бележки с основните акценти, които след това да сподели в голяма група. Ако няма доброволец, самата група може да си измисли забавен начин за избор на човек, който ще ги представлява в голямата група.

4. Инструктирайте представителите на групите да споделят своите прозрения, различни гледни точки или интересни класации/статистика.

5. Дайте време за групово изпълнение -15 минути

6. Дайте време на представителите на всяка една от групите да изразят случилото се в техния кръг от хора (по две-три до пет минути на група)

7. Проведете обща дискусия в голямата група относно преживяванията, прозренията и изводите по време на това упражнение

Въпроси за дискусия: 
Иска ли вашата група да добави още нещо (след изказването на представителя на тази група) или да преминем към следващата група?
Имаше ли общи области и неща в отговорите на другите членове на групата?
Къде можете да използвате подобно упражнение в работата или живота?

 

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso