Индивидуални пътеки за развитие чрез дистанционно обучение

Индивидуални пътеки за развитие чрез дистанционно обучение

Дистанционното обучение привлича все повече вниманието на всички студенти и желаещите да повишат своята квалификация. То е съвременният отговор на забързаното ни ежедневие и начин да се превърнем в добри специалисти, без да жертваме от своето време или навици. Всичко това става онлайн и не необходимо посещаването на съответното учебно заведение или езиков център. Като степен метода дистанционно обучение може да се приложи както към степен бакалавър, така и към степен магистър.

Какви са предимствата на дистанционното онлайн обучение?

На първо място ни спестява време, след като можем да се развиваме професионално в своята настояща работа и същевременно да бъдем заети с усвояването на нови знания. Предимството на дистанционното обучение е възможността да учим и да работим. Онлайн курсовете се извършват от лицензирани учебни заведения или езикови центрове, които се намират в по-големите административни градове. За да извършват подобна дейност, тези центрове са сертифицирани от държавните административни органи по образованието. Със записването си на подобни курсове, вие получавате всички необходими данни, документи и изисквания по Интернет. Изпитите по учебните предмети също се извършват дистанционно – в определено за целта време. Така спокойно можем да ходим на работа, да бъдем със семейството си и дори да пътуваме. Това, което се изисква от нас, е детайлно запознаване с учебните дисциплини и изисквания. Получаването на сертификат или диплома от завършеното обучение е предимство, което ни пести и от средствата, необходими за пътуване, наемане на квартира и други разходи, свързани с посещението на съответния университет, колеж или езиков курс.
Повечето учебни заведения са поставили изисквания за записване на подобни форми на допълнителна квалификация. За да се запишете за дистанционна форма на обучение е необходимо да имате завършена бакалавърска степен в университет или колеж. Има и езикови школи, при които придобиването на знания по един език може да става и след попълване на формуляри в тяхната онлайн платформа.

Вторият момент е свързан с улеснението, предоставяно от подобна дистанционна форма на обучение. Вие запазвате известна анонимност и липсва, така задължаващият визуален контакт с колеги или университетски преподаватели. Сигурно знаете, че има и такъв термин – „ефект на ореола“, с който повечето студенти обясняват своя неуспех в определена учебна дисциплина. С дистанционния курс това не трябва да ви притеснява и допълнително да създава някакви напразни очаквания. С онлайн обучението получавате толкова, колкото и давате. Когато сте добре подготвени и сте усвоили знания, тогава имате пълно основание да сте оптимисти и уверени при започване на изпитите. Все пак, дистанционната форма на обучение е малко по-скъпа, в сравнение с обикновените курсове. Но, за сметка на това, вие получавате повече свободно време, възможност за концентрация при научаването на нови дисциплини и не на последно място – мобилност.

Ако дистанционният курс е структуриран правилно, той може да гарантира повече гъвкавост, за да можете да учите по начин, който отговаря на вашите нужди. С него си осигурявате бърза и строго индивидуализирана подкрепа от академични преподаватели. С дистанционното обучение получавате наистина лично отношение от обучаващите и вникване във вашите курсови работи. Вие не сте просто поредният курсист сред множеството студенти. С дистанционното обучение получавате директна връзка с преподавателите, както и онлайн достъп с базата данни на университета или езиковия център. Във всеки удобен момент може да изтеглите важни файлове или линкове, необходими за вашето Интернет обучение.

Другото предимство на дистанционната форма на обучение е мобилността и гъвкавостта на подобни курсове. Можете да се свържете с преподаватели, ваши колеги или професионалисти в съответната научна сфера, живеещи във вашия град или област. Дистанционното обучение се извършва по специална методика и използва съответен Интернет канал, което гарантира бързината и коректността на обменяната информация. Повечето от преподавателите, особено в езиковите центрове, са на разположение няколко дни в седмицата по време на самото обучение. Това улеснява работещите студенти, които могат да потърсят помощта на професионалисти в удобен ден и време.
Дистанционната форма на обучение е отличен начин да се впишем в изискванията на съвременността. Това може да стане и без извършването на компромиси или половинчати решения – неща, които са характерни за модерния век. Дистанционното обучение ни дава свободата да избираме, да бъдем личности и професионалисти. Това е начин да се впишем по подобаващ начин в съвременността – времето на „Четвъртата индустриална революция“.

Томислав Миров

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso