Обучителна игра „Подготовка за успешни продажби“

Обучителна игра „Подготовка за успешни продажби“

Цел: Вече не е прието да отивате на среща, без да сте се запознали с публичната информация за човека или организацията с която планирате да преговаряте. Целта на тази трениг игра е да демонстрира колко е важно за увеличаването на продажбите предварителното проучване на хората и организациите от достъпни публични ресурси

Участници: Всички участници в обучението по търговски умения.

Приложение: Присъствени или онлайн обучения в областта на търговските умения.

Необходими материали: Флипчарт, маркер, бели листове за писане A4 и химикалки. При приложение в онлайн курс – дигиталните им аналози.

Време за провеждане: 30-40 минути, разпределени както следва: 10-15 минути за провеждане и около 15-20 минути за обсъждане на резултатите

Провеждане: Разделете голямата група от участници в обучението на няколко подгрупи от по 4-5 човека. Дайте следната еднаква задача на всички подгрупи.

Задача: На един ваш представител на екипа предстои изключително важна среща с г-н Лазар Георгиев Карастоянов от фирма „Spa & hotel equip” АД. Тази фирма произвежда оборудване от висок клас, използвано в SPA центрове и бизнес хотели. Представителят на групата е на тази среща, за да продаде услугата - отпускане на финансов лизинг, който „Spa & hotel equip” АД може да предложи на своите клиенти.
(Ако този сценарии не е подходящ за вашата обучителна група, винаги можете да го пренапишете)
Всяка група следва да открие колкото може повече места, от които да събере легално информация.
След изтичане на времето, обединете малките групи в една голяма. Изберете произволно реда на представяне на подгрупите. Всеки представител ще трябва да се изправи в голямата група и на флипчарта или на виртуалната бяла дъска да напише откритите от него източници на информация.
Може да дадете на групите след първата само да допълват списъка с източници.
Ако е подходящо за вашите обучителни цели - може да въведете и състезателен характер. За целта дайте на всяка група голям лист от флипчарт и после сравнете броя на откритите източници. Дайте малка награда на групата, описала най-много източници.


Въпроси за дискусия:

Изброените източни на информацията законни ли са?
Има ли нещо неморално и неетично в тези източници?
Колко време отнема в реалния живот на търговците предварителните проучвания?
Какво губят и какво печелят търговските експерти от предварителните проучвания?
Колко от изредените легални източници на информация се ползват реално?
Кои от тях работят и дават надеждна първоначална информация - защо?
Кои от тях не работят и изкривяват информацията - защо?
Сега сещат ли се за други източници на информация (ако са пропуснали някой от основните източници е време да добавите от посочените примери или ваши идеи).
Може ли някой от участниците да даде конкретен пример, добра практики или да сподели казус?

Примери:

Уеб сайт на компанията
Фейсбук
Линкедин
Туитър
Други социални мрежи
Гугъл
Гугъл нюз
Справки в сайт Папагал
Търговски регистър
Апис
Сиела Инфо
Професионални форуми по темата
Жълти страници
БГ Работодател

 

Ако искате да имате по успешни търговци, а от там и повече и по-доволни клиенти можете да намерите ценни идеи и добри практики в онлайн курса „Ефикасни търговски умения“.

Томислав Миров

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso