Създаване на обучително съдържание

Как да направим страхотно разяснително видео

Как да направим страхотно разяснително видео

Разяснителното видео може да бъде фантастичен канал за комуникация между потребител и марка (вас). В основата на добрия видеоклип стои отличен сценарий. Дори и да имате фантастична идея, ако не можете да я разясните на потребителите, няма как да постигнете съгласие и ангажираност. А за да стигнете до ангажимент, следва да изкачите стълбицата казах, чух, разбрах, съгласих се. Като своеобразен асансьор може да послужи разяснителното видео.

Вашето разяснително видео

Редица изследвания показват, че аудио и визуалният канал всъщност работят отделно в мозъка. Това облекчава значително работата му, а оттам и бързото и лесно възприемане на един видеоклип. Ако към тази леснота на възприемане добавите силна и емоционална история, ще повишите в пъти запомняемостта на посланието във видеоклипа. Силната история определя и успеха на целия разяснителен видеоклип. Затова много марки се стремят да създадат ефективен сценарий за своите клипове.

Правенето на добро разяснително видео е трудно

Само по себе си обяснението на една сложна или подробна концепция е достатъчно трудно. Когато трябва да синтезирате тази концепция, да я разкажете като привлекателна история, да представите позитивно личност или марка и всичко това с ограничен брой думи и за ограничено време, тогава задачата се приравнява към магически трик. Е, това е и причината рядко да виждаме чудесни примери за разяснително видео.

Един от проблемите се свежда до липса на знания. От една страна, липсват детайлни знания за самата концепция, от друга, познания за писане на разяснителен скрипт за видео. Ако трябва да разкажете една история от нулата или да преработите вече изготвен сценарий за разяснително видео, съветите по-долу може да ви помогнат да избегнете най-често срещаните клопки.

Няколко жалона към едно добро разяснително видео!

Историята – към нея може да погледнете от две гледни точки:

  1. Самата история
  2. Как да разкажете тази история

Да не забравяме, че историята е в основата на добрия видеоклип. Наличието на интригуваща история е фундаментално за успеха на материала.

Ето и няколко възможни подхода:

Разкажете ЕДНА история

Прекалено често наблюдаваме в разяснителните видеоклипове объркани послания, клишета, паразитни думи или прекалено дълги сцени, а зрителите изнервени чакат кога ще дойте ключовата информация – точката, която те търсят. Понякога е толкова скучно и разсейващо, че видеоклипът причинява повече щети, отколкото да разяснява концепцията. Зрителят просто „бие Х-са“ и отива да търси информация на друго място. Не допускайте тази грешка! Един стегнат разказ, една история следва да бъде във фокуса, към който се стремите. По всяка вероятност вашата история ще попадне в една от двете основни категории – решаване на проблем или процес на разглеждане/развитие на концепцията. Следвайки тези основни похвати, ще ви помогнем да създадете атрактивен сценарий за вашето обяснително видео.

Проблем – решение

Това е класическият начин да представите своя продукт или услуга като герой, който облекчава живота на вашата целева аудитория. Направете проблема видим. Ясно и точно го назовете, след това с помощта на историята покажете как героят (вашият продукт или услуга) се справя с този проблем. Направете плавен преход към решението. Дайте повече време (видимост) на решението, а не на проблема. Предполага се, че искате зрителите и потенциалните клиенти да обърнат повече внимание на вашия продукт, а не да се фокусират върху разочарованието от проблема.

Разясняване на процеса

Този подход може да се използва за преглед на самия процес при използване на продукта или услугата. Тук може да използвате самостоятелна история. Опишете процеса в точно дефинирани рамки и ясни стъпки. Потребителите следва да могат сами да се придвижват от точка към точка – чисто и ефективно.

Вашият клип не съвпада с двете посочени по-горе категории и това е ОК. Ядрото на разяснителните видеоклипове е просто – какво печели аудиторията от гледането на този видеоклип? Като не забравяйте да бъдете добросърдечни и уверени – искате вашата аудитория да ви се довери от самото начало и да сте полезни – уверете се, че сте отговорили на потенциалните зрителски въпроси в представената история.

Опростете (в добрия смисъл на думата)

Тук може да приложете проста концепция – разработете скрипта, а вероятно и емоционалните послания в него, все едно обяснявате на дете в първи клас. Дори вашият видеоклип да е предназначен за високо образована аудитория, целта му е да предоставите ясно, лесно разбираемо и кратко информацията. Сложете историята, която представяте, в простички рамки и не страдайте за високоинтелектуалния език и естетическо внушение. Добре е да мислите за разяснителния клип като за детска книга, предназначена за възрастни. Вашият нов видеоклип трябва да е интересен, ангажиращ и лесен за разбиране. Уважавайте и времето на зрителя – колкото по-кратко можете да се изразите, толкова повече уважение ще получите. Няколко идеи в тази посока:

Пет-шест изречения – опитайте да съберете своя разказ в няколко изречения – това ще ви помогне да канализирате и фокусирате идеите си. Направете „дестилат“ на мислите си.

Кратко, ясно и просто – едно изречение – една идея. Пишете, като че ли говорите с близък приятел или член на семейството. Използваме разговорен език, когато комуникираме с другите. Този подход е полезен, когато пишем нещо, което ще бъде четено на глас.

Вкарайте емоция

Може да искате вашата аудитория да се страхува, да се гневи, да се усмихва, да се радва и да запази емоцията в спомените си. Независимо каква емоция цели вашият видеоклип, ако успеете, той ще бъде запазен в съзнанието на зрителите. Колкото повече емоция има, толкова повече аудиторията на обяснителното видео ще бъде ангажирана. Може да започнете с емоционалните закачки още в самото начало. Няма нужда да разказвате най-великата история на всички времена. Важно е историята да бъде достатъчно добра за целите на разяснителното видео. Използвайте специфичен тон (паравербален канал), език, новина, анекдот, статистика, ключов въпрос, кратка притча или нещо друго, което помага да вкарате емоция във вашата история. Отделете достатъчно време, за да помислите и да се уверите, че точно тази емоция е полезна и подходяща за темата на вашето видеопослание.

Залогът тук е ефикасното комуникиране на марката. Аудиторията ви (под)съзнателно иска да формира емоционална връзка с човека (представящ марката) насреща. Представете се като достъпен и полезен приятел. Колкото и да ви е странно, това може да се постигне дори и в юридически или технически разяснителни видеоклипове. Просто трябва малко чар, топлина и истинско намерение да бъдете полезен на зрителя, а не да изтъквате себе си (респективно марката).

Направете го лично

Чрез разяснителното видео вие комуникирате лично с човека пред екрана. Затова чрез създадената персонална история можете много по-лесно и за кратко време да предизвикате емоционален отговор у зрителя. Темата на вашето разяснително видео следва да бъде релевантна към неговия живот. Говорете директно на аудиторията. Така ще можете да предадете своята гледна точка как правилно да се случват нещата.

Чек лист с въпроси

Защо искам да разкажа тази история?

Целта на вашето разяснително видео не е да забавлява. Добре формулираната цел ще ви помогне да се фокусирате и да „забиете“ в главата на аудиторията вашите послания. Ясната цел ще ви помогне значително в написването на ефективен сценарий.

Какво правя с този видеоклип?

Едно видео, планирано като обяснително (explainer video), прави основно две неща. Първо – запълва информационна празнина. Второ – разширява знанията на аудиторията. Как правите живота на зрителя по-лесен?

Защо на зрителя да му пука за мен?

С кого говорите? Какво искат хората, на които говорите? Какви важни или болезнени проблеми трябва те да решават? Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да настроите посланието в правилната посока и да го приспособите към потребностите на зрителите.

Каква добавена стойност давам на зрителя?

Начинът, по който ще сблъскате аудиторията с темата, зависи от вас. Какъвто и подход да изберете, знайте, че видеоклипът трябва да дава полезна и използваема информация на зрителя.

Какво хората ще запомнят от моето видео?

Вашето видео и особено неговия край трябва да оставят трайно въздействие. Какъв ще бъде смисълът, ако вашият обяснителен подход води само до кимане с глава или до свиване на рамене? По принцип не е добре да завършвате един разяснителен видеоклип с директни търговски послания. Все пак това не е чист рекламен видеоклип. Зрителят на обяснителното видео трябва да има решение на предизвикателството, от което се интересува. Хората следва да запомнят окончателното решение на проблема.

И така - разказахте историята си. Сега трябва да решите как ще представите тази история.

Не се разливайте!

Творческите решения са ключови при писане на скрипт за разяснително видео. Тук идеята „Колкото повече, толкова по-добре“ е трудно приложима. Запомнете - обяснителните видеа са с продължителност между 30 секунди и 3 минути.

Следете броя на думите

130-160 думи в минута е добро за възприемане темпо.

Проверете времето за четене

Прочетете скрипта на глас и засечете времето. Можете да използвате и метроном, за да постигнете равномерно темпо. Когато използвате този метод няколко пъти за един и същи скрипт, можете да се подведете. Когато повторите няколко пъти сценария, вие го научавате наизуст и по всяка вероятност неволно ще забързате.

Не забравяйте, че пишете нещо, което ще се говори

Ако често пишете статии, материали за блогове, електронни книги или обучителни текстове, лесно можете да се подведете. Писането на нещо, което ще се изговаря, е друга боза. Писането на такъв текст не е лесна задача! И това е проблем. Често се забравя, че освен глас има и много визуални и аудио елементи. Гласът на актьора, който ще изговори текста, следва да се съчетава с видео и звук. Все пак не правите подкаст или обяснително аудио, а разяснително видео.

Избягвайте сложни думи

Гласовите актьори са професионалисти, но това не означава, че няма да има гафове. Те се появяват, когато има неприятни и сложни думи, лошо произношение или объркан словоред, който прекъсва логичния поток на историята. Колкото по-кратки, по-ясни и с по-малко срички думи използвате, толкова по-добре.

Променете неудобните за четене изречения

Много разяснителни видеоклипове съдържат изречения, които не съответстват на начина, по който говорим в живота. Променете изреченията, които не се „въргалят“ удобно в устата.

Не казвай – показвай!

Това би трябвало да е златно правило, независимо дали сте начинаещ, или майстор в обяснителните видеоклипове. Не обяснявайте това, което можете да покажете. Според някои психологически изследвания мозъкът обработва видеоизображенията около 60 000 пъти по-бързо от текст. Най-голямото предимство на разяснителните видеоклипове е възможността да включите много и разнообразни визуални елементи. Анимации, снимки, графики за движения, визуализация на данни, движещ се текст и т.н. Визуализирането на информацията ви помага да пестите броя на думите и да обяснявате по-ефективно понятия, концепции и процеси.

Използвайте езика на аудиторията

Запознайте се със своята потенциална аудитория и чуйте как разговаря помежду си. Ако това е академична общност – говорете академично. Ако това е професионална общност – използвайте полезните и разпознаваеми професионални жаргони. Избягвайте непознати или дразнещи вашата аудитория думи.

Тествайте скрипта си

Най-добрият начин да се уверите, че сценарият отговаря на очакванията на вашата аудитория, е да тествате. Ако можете, направете малка фокус група. Не се формализирайте, наблюдавайте естественото поведение и позволете да се направят корекции в сценария. Най-малкото, което можете да направите, е да дадете сценария за мнение на колеги или да помолите ваш познат да го прочете пред вас и да изкаже мнение. Винаги търсете второ мнение, трето или четвърто – още по-добре.

Пазете се от разказвача на историята

Зрителите НЕ се нуждаят от „Иван Иванов“ или „Петър Петров“, който да им разказва историята. Използването на похвата „прекрасния свят на разказвача“ може да бъде хлъзгаво или да се приеме като елементарно от зрителите. Можете да включите човешка история във вашето разяснително видео, но не разчитайте на един човек, който да бъде екскурзовод във вашата история.

Режете безмилостно

Вероятността да изготвите добър скрипт и прекрасен видеоклип от първия път е минимална. Редактирайте и пренаписвайте. Да припомним – кратки изречения, подходящ тон, целевата емоция и използваемост на предоставената информация. Режете безмилостно всичко, което отвлича вниманието от целите.

Демонстрирайте опит

Има причина някой да гледа вашия обяснителен клип. Хората искат да научат нещо. Демонстрирайте знания и опит във всяка сцена, за да позиционирате марката си като надежден източник на знания и умения. Дайте добавена стойност на зрителите и те ще ви се отблагодарят с лоялност.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso