Как да напишем препоръка (съвети+пример)

Как да напишем препоръка (съвети+пример)

В днешно време практическият опит често се свежда до броя фирми, в които е работил един човек и позициите, които е заемали в тях. При смяната на едно работно място с ново идва представянето не само на CV и трудова книжка, но и на референция, характеристика или препоръка от стария работодател. Последното всъщност се оказва доста значимо, защото показва не само добрите взаимоотношения със стария работодател, но и добрата и качествена работа, която е извършена.

За това при смяна на работа хората, с които сме работили, подават молба за напускане и искат от нас да им напишем характеристика или препоръка. Едно от задълженията на работодателя за издаване на документи включва и писането на препоръка (Чл. 128а. (2) По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срока по ал. 1 да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. – актуално към 12/09/2018г. може да проверите за промени в lex.bg )

 

Някои колеги (работодатели) обръщат сериозно внимание на този документ (в чужбина дори има случай на съдебни дела за невярно представена информация в препоръката), други го неглижират. Без значение на отношението към препоръката,  писането на характеристика, която описва качествата на човека е сериозна работа. Важно е да знаете и включите подробности, които да представят обективно и справедливо човека, с когото сте работили. Ако не се чувствате достатъчно комфортно или просто имате негативно отношение към човека, който напуска – по-добре прехвърлете тази задава на някой друг – ако можете. Ако не можете да делегирате тази задача – сядайте да пишете.

 

Първата ви задача е да съберете необходимата информация преди да започнете да пишете препоръка.

Име, фамилия. Заемана длъжност или длъжности. Дата на назначаване, дата на промяна на длъжността или напускане на организацията. Естество на работа. Добра идея е да имате и копие от автобиографията на човека, за когото ще пишете /препоръка/трудовата характеристика и неговата длъжностна характеристика.

За да решите в какъв стил да пишете, може да попитате човека, за когото пишете препоръката, къде ще кандидатства или да ви даде примери за бъдещи работни места или предпочитани позиции. Колкото повече информация имате относно длъжностите или видовете работни места, за които кандидатства, толкова по-ефективна е вашата препоръка, но малко вероятно е да получите конкретен отговор. Тогава можете да пишете по-общо и да избягвате професионален жаргон.

Въоръжени с тази информация (не забравяйте и за изискванията на GDPR) можете да започнете писането на препоръката.

HR-TOOLS

HR-TOOLS

 

Какво да включите в препоръчителното писмо

 

Оформление

Добре е да използвате фирмена бланка, все пак това е официален документ. Макар, че печата не е задължителен, добре е да го има. Използвате фирмения шрифт, а ако нямате такъв избягвайте екзотични шрифтове, нормален размер на шрифта (12), с ред и половина отстояние, двустранно подравнен, удебелен или наклонен шрифт – само на заглавията и местата, на които искате да акцентирате. Естествено трябва да има подпис, дата и място на издаване.

 

Заглавна част

Вашите имена, длъжност, организация. Името на документа и за кого се отнася. Може да добавите и актуалната му към момента позиция в организацията.

 

Първа част

Първият параграф на препоръката ви би следвало да обяснява от къде познавате човека, за когото пишете. Посочете кога този човек е започнал работа в организацията и неговата длъжност. Ако е имало промени в позицията – опишете ги като посочвате и съответното време, в което са се случвали тези промени. Отразете и вашите взаимоотношения и дали сте наблюдавали пряко човека, за когото пишете.

 

Втора част

В тази същностна част трябва да посочите уменията, качествата, областите на знание и други положителни страни на човека, когото препоръчвате. Добра идея е да започнете, като направите списък на силните му страни.(може да използвате и SWOT анализ) После можете да посочите и областите, в които човека би следвало да развива (бъдете внимателни историята познава и заведени съдебни дела за негативни характеристики). Добре е оценките да бъдат последвани от доказателства или примери, което ще направи вашата препоръка достоверна. Представете конкретни примери, на които сте били свидетели. Как човека е използвал уменията си и какви резултати е постигнал. Може да използвате модела СЦДР: каква беше Ситуацията или контекста на неговите действия, каква беше Целта, какви Действия е предприел човека и какви Резултати е постигнал. Друга или допълнителна възможност е да опишете проект, в който човека е участвал, каква роля е заел, какви са били резултатите и какви негови качества са помогнали за успеха. Позовете се на постижения, които са дали добавена стойност към вашата организация.

 

Заключителна част

В заключение на своето изложение може да обобщите плюсовете и положителни страни и да изразите концентрирано своето частно и обективно мнение.

Може да споделите и своя телефон или електронна поща, като декларирате готовността си да предоставите при необходимост допълнителна информация и подробности. Така ще дадете възможност на колегите си да се свържат с вас за проверка на достоверността на препоръката или да отговорите на допълнителните им въпроси. Това е доста често използвана практика в България, защото хората, занимаващи се с подбор и оценка на кандидатите смята, че получават по-обективна и точна информация.

 

 

Примерна препоръка

Иван Иванов

Директор продажби

„АБВГ“ ООД

Гр. София

 

ПРЕПОРЪКА

на

Петър Петров

Регионален мениджър продажби

 

Познавам Г-н Петров от 20.08.2011г., когато той постъпи в „АБВГ“ ООД като сътрудник по продажбите. Това беше първата работа на Петър след завършване (с отличие) на Стопанския факултет в ХТМУ гр. София. Причината за наемането му бе отличното му представяне по време на стажантската програма в „АБВГ“ ООД през 2010г.

Г-н Петров се включи дейно в работата на екипа, който управлявам. Бързо успя да се впише в организационния живот. Спазваше правилата и в поведението си се придържаше към етичния ни кодекс. Запозна се детайлно с продуктите от продуктовата група, с която се занимаваше. Не само тава. Запозна се и с другите продуктови групи, което му позволи да дава ценни идеи за кръстосани продажби.

 

Ентусиазма му за работа и отличните му комуникационни умения го направиха ценен член на екипа. Отличните му резултати и инициативност не бяха пропуснати и Петър бе повишен през април 2014г. в длъжност Продуктов мениджър. Г-н Петров продължи да се развива лично и професионално. Той успяваше да постигне заложените цели за всяко тримесечие през периода 2014г. – 2015г. Въпреки временната стагнация на тази продуктова група, екипа на Г-н Петров през 2016г. преизпълни целите с 17%. Петър се представи не само като добър мениджър, но и като ценен лидер на своя екип. От януари 2017г. Г-н Петров зае длъжността Регионален мениджър продажби. На тази позиция Петър отново демонстрира отлични лични и професионални умения. Особено добър ефект имаше при работа с ключови клиенти и трудни сделки.

 

Г-н Петров е компетентен и организиран, положителната му нагласа и премереното чувство за хумор го правят популярен сред екипа и нашите клиенти. Петър има огромен потенциал за заемане на длъжност от рода на „Търговски директор“ и смятам, че ще бъде отлично попълнение за всеки екип. Нямам резерви да препоръчам Г-н Петров. Дълбоко съжалявам за решението му да напусне нашата организация и с удоволствие бих го приел обратно в екипа си.

 

Ако имате допълнителни въпроси или бихте искали да говорите лично с мен, моля не се колебайте да ме потърсите на мобилен телефон +359898ХХХХХХ или на емайл: ivanov@abvg.bg

 

На Ваше разположение,

 

Гр. София                                                                                                                 Иван Иванов …….

11/09/2020г.                                                                                                            /Търговски директор на „АБВГ“ ООД/

 

 

Предоставете препоръката в електронен вид (препоръчително PDF файл, който не може да бъде променян) или в хартиен формат.

Бъдете коректни и точни в препоръките. Добре изготвената препоръка представлява и вас и вашите способности и не забравяйте, че България е малка страна и ролите могат да бъдат разменени.

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso