Задължителни стъпки за успешни онлайн курсове и обучения

Задължителни стъпки за успешни онлайн курсове и обучения

Появата на интернет доведе до сериозна промяна в целия свят. Тази промяна се отрази и на начина, по който ние решаваме проблемите в ежедневието ни. Хората вече имат възможност да извършват различни операции у дома, които никога не биха били възможни без създаването на интернет.

Една от тези нови опции, която позволява интернет, е инициирането на онлайн преподаване чрез програми за дистанционно обучение. Въпреки че все още има експерти, чиито мнения за дистанционните курсове и обучения са противоречиви, те се превръщат в бързо развиващ се феномен. Факт е, че този подход в преподаването става все по-популярен и ако учителите и училищата не открият начин да се адаптират към тази нова концепция, скоро те ще бъдат изключени от бъдещето на преподаването.

Хората, които са направили и ще продължат да правят тази програма успешна, са учителите. Те играят жизненоважна роля не само в създаването на класа, но и в поддържането на курса.

Онлайн учителите носят огромна отговорност  - бъдещето на онлайн преподаването лежи върху тези, които преподават в класовете днес, и затова е важно за тях да знаят как да направят класовете си още по-успешни.

Учителите, които преподават в интернет, правят повече от предаване на факти - те трябва да станат фасилитатори на мъдростта. Те трябва да умеят да комуникират ефективно с учениците, когато преподават онлайн.

Утвърдени преподаватели в интернет разкриват, че при първите си опити в онлайн обучението са били обезпокоени, неорганизирани и постоянно са се опитвали да се адаптират към новия начин на преподаване. Като сложим и техническите проблеми в системата, с които неизбежно се сблъсква всеки един преподавател, за да бъде успешен един онлайн курс, учителите трябва да научат основни умения и стратегии за оцеляване.

Има някои неща, които задължително всеки преподавател трябва да направи, за да гарантира успеха на своя курс.

  1. Учителите, които участват в онлайн преподаването, трябва да притежават широк спектър от знания и разнообразни и подходящи подходи на обучение. Тези познания могат да включват и житейски опит и трябва да се прилагат толкова често, колкото е възможно, за да се помогне на обучаващите се в рамките на класа.

Важно е преподавателите да използват всичките си познания, което често включва използването на собствен опит и мъдрост, за да се организира ефективно онлайн класът.

Учителите, които преподават онлайн, трябва да са напълно наясно и с реалния свят, защото много обучаеми, които се записват в онлайн класове, го правят поради нещо, което са преживели или изпитват в реалността (например, имат деца, ангажираща работа или постоянно са в движение). Има и редица други фактори, които им пречат да се запишат в нормален клас и да присъстват физически на курсовете.

Тези фактори не трябва да са причина по-младите преподаватели да бъдат нервни, защото всеки един учител е имал преживявания особено в собствената си кариера, които могат да бъдат използвани като инструмент за комуникация и разбиране, когато общуват с обучаемите. Изключително важно за учителя е да използва знанията си за света по такъв начин, че да се свърже с обучаемите и да преподава на тяхното ниво.

Естествено, интелигентността и академичното образование също са много важни и това е нещо, което всеки онлайн учител без съмнение трябва да притежава. Обучаемите често гледат на преподавателя като крайния източник на информация за всички въпроси, които имат, така че за да бъде ефективен, един учител трябва да е сигурен, че не предоставя фалшива информация. Следователно, въпреки че може да знае много по темата, един преподавател може да не знае достатъчно за книгите, които се използват в клас - затова всеки учител трябва се запознае с тях.

Ако преподавателят познава достатъчно добре материала в книгите на курса и ако се е адаптирал достатъчно добре към случващото се в реалността, той може да спечели уважението на обучаемите, защото ще затвърди усещането им, че той наистина познава отлично предмета, който преподава.

  1. Преподавателят трябва да бъде внимателен, когато показва емоции, и трябва да да показва, че се вълнува от случващото се с обучаемите. Освен това учителят трябва да бъде гъвкав към проблемите и загрижеността на учениците и винаги да бъде колкото е възможно по-искрен, когато общува с тях.

Всеки човек, който преподава в онлайн курс, трябва да положи допълнителни усилия, за да компенсира липсата на физическо присъствие. Следователно, той трябва да поработи върху начините за поддържаща среда. Като учител той постоянно трябва да отговаря на въпросите на ученика, да проверява ежедневно обучаемите и да бъде възможно най-бърз, когато отговаря на запитванията на класа.

Когато преподавателят поддържа постоянна комуникация с обучаемите, те смятат, че той е достъпен за тях и винаги е на разположение, когато има проблем. Това спомага за повишаване на участието в курса, както и за цялостното усещане на обучаемите.

  1. За да станете успешен онлайн учител, развийте уменията си за писане.

Онлайн курсовете изискват да се използва писмена, а не устна комуникация. Така че преподавателят трябва да се чувства комфортно, когато пише. Това не означава непременно, че за да стане учител, човек трябва да е завършил българска филология или английска (ако преподава на английски например). В действителност учителите трябва да умеят да владеят правописа и граматиката. Също така е препоръчително преподавателят да проверява всичко, което пише, и да го препрочита два пъти, преди да го изпрати на обучаемите си. Всеки учител трябва винаги да преглежда информацията, която изпраща на курса - това намалява грешките, което е много важен аспект за онлайн курса.

Учителите трябва да се уверят, че тяхното писане звучи достатъчно ясно, така че студентът да може да го разбере и да не се обърква от представената му информация.

 

  1. Ако човек ще преподава онлайн, той трябва да смята, че онлайн обучението е еквивалентно на традиционното преподаване.

Всеки човек, който смята, че традиционното преподаване е по-добро от електронното обучение, не трябва да става онлайн учител. Човек трябва да се убеди, че се чувства удобно с онлайн модела за обучение. Много е важно учителят да има доверие в онлайн обучението, защото ако няма, липсата на увереност ще се отрази на студентите и ще се създаде проблемна учебна среда.

Следователно, ако човек не смята, че електронното обучение може да бъде еквивалент на традиционното, е важно да не се опитва да води онлайн клас, защото това би могло да демотивира студентите. За да успее да направи нещо в живота, човек трябва да вярва в това, което върши. Този факт важи с пълна сила и за онлайн преподаването.

  1. Преподавателите трябва да покажат как критичното мислене предразполага към успех.

Почти всеки ден в онлайн обучението е необходимо да се прилага критично мислене. Използването на компютри като цяло създава предпоставки за процеса на критично мислене и също така позволява на обучаемите да придобиват знания, които да използват във всекидневието.

Критичното мислене е предназначено да улесни асимилирането на теорията и да я приложи на практика.

Обучаемите очакват да получат знания и способности, които да са приложими на мига. Това, което научат днес, те ще искат да го използват на работното си място. Това изисква способността да мислим критично. Следователно преподавателите трябва да се съсредоточат върху задачи, които не само интегрират компютъра в ежедневния процес на обучение, но и такива, които карат обучаемите да прилагат наученото на работното си място и в живота.

  1. Придържайте се към учебните предмети, които познавате.

Това има смисъл във всяка една учебна среда не само в онлайн обучението. Ако някой е учител по английски, той трябва да се придържа към преподаването на английски, а не вместо това да изнася лекции по биология. Подобни стъпки вредят не само на онлайн обучението, но и на студентите, които рано или късно ще разберат, че преподавателят им води курсове по специалност, която не разбира достатъчно. Това може да доведе до негативни перспективи не само в рамките на класа, тъй като по този начин се създава негативна среда, но също така и в онлайн обучението и обучението като цяло.

  1. Запознайте се с основните правила за преподаване онлайн.

Образованието винаги е ключът. За да станете успешен онлайн учител, трябва да прочете специализирана литература за преподаването през интернет. Говорете с други преподаватели, които вече жънат успех в онлайн обучението.

Онлайн обучението набира все по-голяма популярност и тепърва ще се утвърждава като основен метод за придобиване на знания. Има редица тънкости, с които преподавателите трябва да са наясно, ако искат да водят успешни курсове в интернет. Още полезни съвети и препоръки как да преподавате онлайн може да видите на другите рубрики на блога.

Асен Рашков

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso