Създаване на обучително съдържание

Интерактивно видео

Интерактивно видео

Интерактивното видео може да бъде използвано при електронни уеб базирани обучения или видео инструкции. То подобрява ангажираността на зрителите и повишава ефективността при придобиването и задържането на знания. Интерактивното видео трансформира традиционната употреба на видео от гледане на монолог в диалог. Интерактивното видео може да включи голямо разнообразие от интерактивни елементи директно в самия видеоклип. Това могат да бъдат въпроси, изпитни тестове, отметки, текстови добавки, изчисления и т.н.

 

Всяко видео може да се направи интерактивно и персонализирано с почти неограничени възможности за взаимодействие. При използването му за рекламни цели, маркетолозите и търговците могат да създадат двупосочен разговор с хората и така да засилят интереса и да ги заангажират със съдържанието. Интерактивното видео действа като периодично се появяват графични елементи, които могат да отправят молба или да принудят зрителя да действа. Както в представения пример на двадесетата секунда от видеото то спира и кара, гледащия да попълни теста. Ако зрителя попълни правилно – видеото продължава, ако сгреши го връща от начало. В по-развитите форми на интерактивно видео дори може в самото видео да бъдат вградени анкетни карти и въпросници, чрез които да се събира маркетингова информация, която в последствие да бъде анализирана. Естествено интерактивното видео може да бъде публикуване навсякъде, в YouTube, фирмен сайт, платформа за електронно обучение, обучителен или инструктажен диск и т.н. 

Видеото за приготвяне на смути е илюстративно и негов автор е Joanna Siemek, като към него е добавена интерактивност на Български език.

 

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso