Микрообучението – страхотен метод за насърчаване на неформалното учене на работното място

Микрообучението – страхотен метод за насърчаване на неформалното учене на работното място

Водено от желание, амбиция и мотивация, неформалното обучение дава възможност на хората да избират учебното съдържание, от което се интересуват, както и да се учат със свое собствено темпо. Има редица методи, с които да се насърчава неформалното обучение на работното място. Един от тези методи е микрообучението.

За разлика от формалното обучение, което е структурирано и разработено от специалисти, неформалното обучение се обуславя от страстта и мотивацията на учащия.

Какво представлява неформалното обучение?

Неформалното обучение е ориентирано към желанието на обучаемия. То дава възможност на учащите да избират учебното съдържание (от различни източници) въз основа на своя интерес, предпочитания и уместност. Учебното съдържание може да се усвоява по темпа на обучаемия.

Успешното използване на неформалното обучение зависи от обучаемите. Обикновено учащият, който инвестира в неформално обучение, е целенасочен и е готов да изследва, експериментира и учи.

За разлика от формалното обучение, неформалното не следва определена методология.

Неформалното учене не се осъществява само чрез структурирано съдържание или програми, но също и през работния ден, когато учащите общуват със своите колеги и ръководители.

Неформалното обучение обикновено е спонтанно и се задейства, когато обучаемият срещне нещо, което затруднява любопитството му и е свързано с неговите лични или професионални интереси.

Неформалното обучение възнаграждава учещите се с чувство на удовлетворение, като задоволява и любопитството им, а в последствие разширява и базата им от знания, помага им да научат нова техника, да придобият нов набор от умения или да усъвършенстват такива, които вече притежават.

Какво представлява моделът на обучение 70:20:10 и къде в него присъства неформалното обучение?

Моделът 70:20:10 на обучение и развитие е често използван подход за повишаване на ефективността на обучението. Той се използва в световен мащаб за създаване на успешни учебни системи, които повишават производителността на служителите и повишават бизнес успехите.

Според този модел:

 1. 70% от ученето представлява опитът, който се придобива на работното място.
 2. 20% се придобива чрез социално или съвместно обучение, тоест учене с или от други
 3. Оставащото обучение от 10% се предоставя чрез официални програми за обучение.

Без съмнение, неформалното обучение представлява основната част от първите два аспекта на въпросния модел. Тъй като неформалното обучение е самостоятелно обусловено, то може да се използва за подкрепа на формалното обучение, по специално електронното такова.

               Как може неформалното обучение да намери своето място и да подпомогне вашите програми за електронно обучение?

Можете да популяризирате неформалното обучение на работното си място чрез смесване на компонентите му с тези на електронното обучение. Можете да стимулирате мотивацията на обучаемия, за да подобрите въздействието на формалното обучение (например електронното) върху учащите се.

Ето и няколко начина за тази цел:

 • Използвайте неформалното обучение, за да подготвите обучаемите за официалното онлайн обучение или за предстоящи семинари или курсове с инструктори.
 • Използвайте неформалното обучение след официалното такова, за да затвърдите получените знания на обучаемите.
 • Организирайте и провеждайте групови дискусии като част от официалния график за обучение.
 • Проведете семинари по т.нар. „дизайн мислене“, за да насърчите креативността на обучаемите.
 • Включете коучинг и менторство като част от официалното обучение.
 • Насърчавайте съвместното и социалното обучение, като използвате функциите на вашата Система за управление на обучението и улеснявайте достъпа до онлайн дискусиите и достъпа до съдържание.

По този начин можете да използвате неформалното обучение, за да поддържате онлайн курсовете или обучителните семинари на вашия екип. Това ще спомогне за повишаване на ангажираността и мотивацията на обучаемите и ще доведе до удвояване на въздействието на официалното обучение.

               Как да използвате микрообученията за насърчаване на неформалното обучение на работното място?

Ако погледнете възможните начини, по които можете да използвате неформалното обучение за повишаване на ефективността на електронното такова, първите 2 аспекта изискват използването на микрообучение.

По същество микрообученията могат да се използват за допълване или добавяне на стойност към електронните обучения, както следва:

 • За предварително обучение или подготовка за онлайн обучение или семинари
 • За преговаряне и укрепване на обучението (след формалното обучение)

Има 6 различни метода на микрообучение, които могат да се използват за подобрите и затвърдите наученото по време на семинари или електронни курсове.

Всички тези формати: са кратки и съобразени с конкретните резултати от обучението; поддържат възпроизвеждане на няколко устройства (работят безпроблемно на настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони); могат да се използват в помощ на онлайн обученията или семинарите; могат да се използват за подготовка или подсилване на формалното обучение;

 

Ето 6 формата за микрообучение, които могат да подпомогнат процеса на неформално обучение на работното място:

 • Интерактивни PDF файлове
 • Електронни книги
 • Разяснителни видеоклипове
 • Илюстриране на онлайн бяла дъска (whiteboarding)
 • Кинетични текстови анимации
 • Използване на сценарий в отделни симулации

Нека разгледаме всяка възможност и да видим как да се използват микрообученията за насърчаване на неформалното обучение на работното място.

Вариант 1 – Интерактивни PDF файлове

Можете да структурирате купища данни в един добре подреден интерактивен PDF файл, който позволява на обучаемия бързо да преглежда по-голяма информация за по-кратко време.

Тези формати предлагат взаимодействие и наслояване на информация, което е подобно на онлайн и дистанционните курсове. Те могат да се разработват бързо, да се актуализират лесно и могат да се включат много данни в един документ. В тези документи можете също така да вградите и аудио или видео връзки, за да направите учебното преживяване по-интересно и ангажирано.

Вариант 2 – Електронни книги

Подобно на интерактивните PDF файлове, електронните книги също позволяват да споделяте дълга информация в един малък файл. Въпреки това, електронните книги не предлагат интерактивност и имат линеен поток и структура. Електронните книги са създадени така, че да бъдат пригодени за печат и могат да бъдат предлагани като помощник за работа, който е наличен по време на работния процес на обучаемия.

Вариант 3 - Илюстриране на онлайн бяла дъска

Често сложни концепции могат да бъдат преподавани чрез много прости техники за проектиране. Илюстрирането на бяла дъска, което включа и ръчно изобразяване, може да разплете сложните учебни концепции. Заемащи малки размери, илюстрациите могат да се използват за обогатяване на първичното обучение. Страхотен плюс е, че в интернет се предлагат много полезни сайтове, които предлагат услугата whiteboarding (онлайн бяла дъска).

Вариант 4 – Обяснителни видеоклипове

Използването на обяснителни видеоклипове е чудесен начин за асимилиране на основното учене. В малък размер вие можете визуално да покажете акценти от формалното обучение. Обяснителните видеоклипове може да с използват ефективно и като помощник в работния процес, който да бъде на разположение от обучаемите на тяхното устройство по време на работния ден. Тази гъвкавост ще позволи на учащите се да подсилят своето обучение.

Вариант 5 – Кинетични текстови анимации

Понякога съдържанието на основното обучение не може да бъде преобразувано във визуални понятия. Например, когато искаме да подчертаем процес, основен списък или добри практики. За тази цел може да използваме кинетичните текстови анимации. Чрез анимация на текста, придружена от незначителни специални ефекти, можете да направите кратко микрообучение, което да асимилира или да засили основното обучение.

Вариант 6 - Използване на сценарий в отделни симулации

Когато искате да проверите дали обучаемият може да използва наученото по време на формално обучение, можете да прибегнете до тази техника, за да приложи това, което е придобил като първични знания. Тази техника позволява с прости сценарии да се разиграе сложна ситуация, в която трябва да се вземат ключови решения на база на наученото по време на формалното обучение.

Микрообучението е една иновативна и полезна възможност, която да затвърди поучените знания или да подготви обучаемите за предстоящи курсове или семинари. Чрез микрообученията ръководителите на екипи могат да стимулират неформалното обучение и да подобрят работния процес.

 

Източник: https://www.eidesign.net

Асен Рашков

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso