Учителското портфолио - първото впечатление, което може да промени бъдещето ви

Учителското портфолио - първото впечатление, което може да промени бъдещето ви

"Няма по-добра визитка за дейността и постиженията на един учител от хубавото портфолио.” Това не е поредната банална мисъл, която обикаля социалните мрежи, а съвсем реален извод, който можем да направим на база на едни от най-добрите портфолиа на преподаватели, които се срещат в интернет. Впечатляващото портфолио може да издигне учителя до висоти, за които дори не е подозирал. Има обаче един проблем – повечето преподаватели никога не са правили портфолио и не знаят какво да включат в него, как да оформят данните си, нямат образец и най-вече не знаят как да го изградят така, че то да прави впечатление от пръв поглед.
Няма страшно! Макар и да сте начинаещ в тази конкретна сфера, вие може да изградите личното портфолиото, от което се нуждаете, и да получите удивителни резултати. В никакъв случай не трябва да оставите вашето портфолио да изглежда тънко и семпло. Необходимо е да разширите дефиницията си за "портфолио"!


Тези дни портфолиото не е просто колекция от образци на вашата работа. То съдържа подробна информация за вас и показва уменията и квалификациите, които притежавате. Създаването на добро учителско портфолио, разбира се, изисква време – за да съберете необходимите документи и да оформите цялата информация за Вас, може да ви трябва дори една година.


Ето какво може да покаже едно учителско портфолио:
- Кой си ти;
- В коя област преподаваш;
- Как вършиш своята работа;
- Какви квалификации притежаваш;
- Какви са бъдещите ти цели;


Портфолиото е една уникална възможност да създадете своя лична марка. Когато директор, родител или инспектор разглежда вашето портфолио, той не вижда само слайдшоу на факти за вашите умения и квалификации, а формира цялостно мнение за вас.


Разбира се, красивото, привличащо внимание портфолио ще включва професионална подготовка, кариерно развитие, педагогическа квалификация и усъвършенстване, концепции за стил на преподаване и учене, споделяне и документиране на опит, лични и професионални постижения, учебни продукти, отговарящи на съвременните изисквания и на вашия стил на преподаване, оценка на преподавателската дейност чрез атестиране на познанията и възможностите на учащите, методология, ориентирана към решаване на актуални проблеми в текущата работа.


Ето какво задължително трябва да включите, за да създадете добро учителско портфолио:

1. Общи данни
Всяко учителско портфолио задължително трябва да започва с име, образование допълнителни квалификации, общ и учителски стаж, наименованието на институцията, в която работите, заемани длъжности, учебни предмети, по които преподавате, паралелката, на която сте класен ръководител, паралелки и групи за спортни дейности.
Често при подготовката на портфолиото учителят се затруднява с подреждането на цялата информация за себе си, която иска да включи. Сложната подредба и разбърканата информация е твърде вероятно да оставят неприятно впечатление у хората, които разглеждат портфолиото ви. Систематизирането и подреждането на всички тези данни е от изключително значение, за да привлечете вниманието към вас.
Естествено, може да се доверите на сайтовете за портфолио в интернет, които ще ви помогнат да напишете в правилната последователност всичко необходимо, за да се получите един много добър краен резултат. Повечето сайтове обаче са платени и това може да се окаже проблем за вас. Новият модул „Портфолио“ от обучителната система „Контипсо“ ви дава възможността да създадете страхотното портфолио, от което се нуждаете, при това напълно безплатно.

Вижте примерно портфолио на учител ТУК!

2. Добавете документи за практическо приложение на усвоените знания и придобити умения, постигнати резултати с децата и учениците, добри практики, участие в изследователска дейност, програми, проекти и т.н.
Имате толкова много дипломи и сертификати, с които се гордеете? Искате да ги покажете на хората, които ще разглеждат вашето портфолио, но не знаете как да ги добавите и как да ги подредите?
Няма проблеми. Специалистите на contipso.com са се постарали педагогическото портфолио да отговаря на “НАРЕДБА No 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти”.
В модул „Портфолио“ само с един клик можете да добавите всички документи, удостоверяващи уменията и квалификациите ви. При това не е необходимо да плащате нито стотинка.
В системата ще откриете и всички необходими графи, в които да напишете какви резултати са постигнали вашите ученици, какви програми и дейности сте развивали в училище и в какви проекти сте участвали.

Учителско портфолио

3. Доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата и учениците, с които работите
Забравихте ли за грамотите? Призови места от състезания, олимпиади и конкурси. Всички тези награди, призове и благодарствени писма, които сте получили, ще паснат идеално в портфолиото ви.
И изобщо не се колебайте дали да ги включите. Те са задължителна стъпка към завършването на едно страхотно портфолио, с което да се гордеете.
Но и тук често идва проблемът с големия брой грамоти, които се получили през годините. Много файлове, трудна подредба и напълно възможно в един момент да се изгубите в създаването на портфолиото.
Екип от професионалисти е помислил за всичко това. В напълно безплатната версия може да добавите и подредите всички грамоти и отличия без никакви затруднения. А резултатът ще е повече от впечатляващ. Разберете защо, какво и как ТУК! 


4. Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
Имате подход в образованието, с който се гордеете? През годините сте натрупали ценен опит, който искате да споделите с хората, които ще разглеждат вашето портфолио? Но имате проблем – не знаете как точно да включите всичко това на едно място. С достъпната платформа на Contipso, следвайки кратките и ясни стъпки, ще се изненадате от крайния ефект.
Създаването на стойностно портфолио изисква време и внимание към детайлите. Платформите, където можете да създадете такова портфолио, ви дават възможността периодично да вкарвате необходимата информация, да я актуализирате, запаметявате, редактирате или изтривате и в един момент да получите съвършения продукт.


Точно такава е и целта на напълно безплатния модул от обучителната система "Контипсо"


5. Обосновка за избор на познавателна книжка, учебници и учебни помагала
Едно добро портфолио задължително трябва да включва вашето мнение за учебниците и учебните помагала, които се предлагат за учениците. Напълно възможно е в морето от информация, която искате да добавите, тази част да остане скрита и хората, които разглеждат вашето портфолио да я пропуснат.
И в този случай може да се доверите на модул "Портфолио" от обучителната система "Contipso", която следва стъпките за създаването на впечатляващо педагогическо портфолио.

6. Материали от участие в конференции, конкурси и семинари, реферати, научни разработки, доклади, статии и есета
Портфолиото ще бъде вашата визитна картичка, която ще ви представя пред родителите, прекия ръководител, наставника, колегите, експерти, инспектори и други. Във ваш плюс ще бъде да добавите научните трудове, които сте написали, както и материалите от конференциите, конкурсите и семинарите, в които сте взели участие.
Както и данните до този момент, тези също имат точно място и подреждане. За да не губите време, нерви и усилия, смело може да с обърнете към модул „Портфолио“ . Без да се налага да плащате и да четете безкрайни препоръки и съвети как точно да създадете впечатляващо портфолио, изградената система ще ви предостави тази възможност. Започнете още сега тук, за да имате време да завършите успешно портфолиото си преди крайния срок.

 

Портфолио на педагог

7. Списък на лични творби
Добавете всички книги, картини, графики, спортни постижения и други, които сте създали по време на вашата преподавателска дейност. От съществено значение е хората, които ще разглеждат вашето портфолио, да добият пълна представа за потенциала и уменията ви.


8. Обяснете взаимодействието с участниците в образователния процес, както и с други заинтересовани страни
Полезна информация в портфолиото ви ще бъде обяснението за начина, по който взаимодействате с участниците в образователния процес. Стремете се да бъдете конкретни и да обясните точно подхода си в образователната система.
Можете да добавите цялата тази информация, да запаметите направеното дотук и да продължите с вашето портфолио във време, което е удобно за вас.


9. Опишете приноса си за условията и средата, в която работите
Не бъдете скромни. Положили сте много усилия, за да подобрите материалната среда в училището, да създадете процес на работа, с който се гордеете. И това спокойно можете да добавите във вашето портфолио. Така то ще придобие завършен вариант и със задоволство ще можете да го показвате на хората, които се интересуват от него.
А безплатния модул „Портфолио“ от обучителната система на Contipso ви дава възможност само с един линк да изпращате портфолиото си и то да може да се разгледа от друго лице по всяко време от всеки край на света.
Създаването на качествено учителско портфолио не е шега работа и може да се окаже много трудна задача. Необходимо е време, за съберете всички документи, от които се нуждаете, да ги подредите и систематизирате по начин, по който те да показват всички умения и компетенции, които притежавате.


Модул „Портфолио“ е създадена изцяло по Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите и ви дава възможност да си направите качествено портфолио, без да се налага да плащате на професионалисти или за програми. Тя ви дава още възможност да запаметите нанесените данни и да продължите да допълвате портфолиото си на по-късен етап. Разбира се, след като създадете завършения продукт, винаги ще имате възможността да го актуализирате, за да може заинтересованите хора, които го разглеждат, да проследят професионалното ви израстване.


10. Галерия
В галерията можете да публикувате снимки, които доказват вашия професионализъм и визуализират вашите успехи в трудната професия на педагог.
Опитайте сами да създадете вашето портфолио. С възможностите, които предлага: https://portfolio.contipso.com, резултатът ще бъде впечатляващ.

Ако имате въпроси, предложения или искате да изкажете мнения не се притеснявайте да коментирате под статията.
Екипът на Контипсо ви пожелава успех!

Асен Рашков

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе