Молба за напускане или как да напуснем работа?

Молба за напускане или как да напуснем работа?

Как да напуснем работа?

И така идва и този ден. Напускам! Взели сте решение. Не желаете повече да работите в тази фирма, с тези колеги, този вид работа и т.н. Не можете да издържате на стреса в работата, няма перспективи за развитие, ниска ви е заплата или пък броите минутите до края на работния ден или пък имате атрактивно ново предложение. Независимо какви са вашите мотиви за напускане са необходими поне две неща:

1. Да се разделите с хората и

2. Юридически да оформите предизвестието за напускане

Да се разделим човешки:

1. Първо кажете на шефа. Много вероятно е той/тя да пише вашата референция или препоръка и е добре да не научава за вашето решение от друго място.

2. Дайте навреме предизвестието (молбата за напусне), за да осигурите достатъчно време за намиране на ваш заместник.

3. Бъдете премерени. Стиснете зъби и запазете вашия негативизъм до последно. Не се отчуждавайте от вашите колеги и не е нужно да се хвалите на какво хубаво място отивате с каква нова интересна работа ще се занимавате или пък колко висока заплата ще получавате.

4. Не е нужно да разчиствате сметки и да обиждате. Независимо дали е вярно или не – покажете, че съжалявате оставайки тези прекрасни колеги след себе си. Нали не искате някой да се обади на новия ви работодател и да разказва за вашите издънки на работното място.

5. Вършете отговорно работата си. Не забравяйте, че вие сте си отговорни за работата. Продължават да ви плащат и имате ангажимент да вършите професионално задължаванията до момента, в който прекрачите прага за последно (а често пъти ще ви търсят и след това).

6. Придържате се към правилата и протокола в организацията. Добре е да оставите впечатление за професионализъм във вашите колеги, клиенти и ръководство.

7. Организирайте и подредете добре своята работа. Направете така, че вашите колеги или човека, който заеме вашето място да може лесно да се ориентира в обстановката и да не се налага да ви търсят допълнително, за да обяснявате къде, какво и как трябва да се прави.

8. Не отнасяте неща, които не ви принадлежат. Да това включва дори и канцеларски материали или разработки, който не са лично ваши.

9. Ако ви поканят на така нереченото „Изходящо интервю“ – приемете. Общото правило е не лъжете и не отмъщавайте като за последно. Придържайте се към официалния бизнес етикет и ако се налага да критикувате, гледайте това да е конструктивно, с такт и отчитане на последствията.

10. Уредете административните неща – имате ли неползван отпуск, компенсации, заведени материали или други документи, които следва да предоставите или изискате. Проверете и срока на предизвестие (Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.) Ако някои от вашите законни интереси или права са нарушени – можете да се обърнете към инспекцията по труда (http://www.gli.government.bg/) или на телефон 0700 17 670 - можете да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения.

До ..................                                   

   Изпълнителен директор/Управител

на „ХХХХХХХХХХХХХ” ООД           

Гр. София                                         

Ул. ........................№                        

 

 

МОЛБА ЗА НАПУСКАНЕ

от

.........трите имена..............
...........длъжност, отдел, дирекция......

Уважаеми .......името на ръководителя...,

На основание Чл. 325 ал.1 от КТ), моля да бъда освободен от длъжност от поверената ви компания по взаимно съгласие, считано от ........................201...г.

На основание Чл.128а ал. 2 от КТ, моля да ми издадете обективна и справедлива характеристика за професионалните ми качества и резултатите от трудовата ми дейност, както и обективна и справедлива препоръка с цел кандидатстване за работа при друг работодател.

Ако молбата ми не бъде удовлетворена в седем дневен срок, моля настоящето да се счита за писмено предизвестие по Чл. 326 ал.2 от КТ.

Град:......                                                               С уважение,... подпис......

дата............201....г.                                                       .........двете имена...

 

Предизвестие за напускане на работа - шаблон за изтегляне word вариант: 

Molba za napuskane obrazec.doc

Ивайло Благоев

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso