Тренинг игра „Подреждане на карти“

Тренинг игра „Подреждане на карти“

Цел: Стимулиране на екипа за работа по изпълнение на обща цел.

Приложение: В началната фаза на формиране на екип. Упражнението може да бъде използвано и за наблюдение и оценка как група от непознати хора се самоорганизират за изпълнение на задача в конкурента, с другите групи, ситуация. Може да се наблюдава и кой от групата взема лидерска позиция, кой влиза в конфликт или се грижи за баланса в групата. Упражнението демонстрира и груповата динамика и процеса на трансформация на групата в екип. Предварителното разбъркване на картите, създава сравнително лесен за решаване проблем. Това обаче може да се окаже трудно при няколко участника. Макар и на пръв поглед лесното решение, може да се окаже не чак толкова очевидно.

Необходими материали:

Тесте от карти за всяка група

Маса за всяка група

Награда за групата победител (добре е наградата да може да бъде разделена в групата или с другите групи)

Необходимо време за провеждане: 45-50 мин.

Даване на инструкция: 5 минути

Провеждане: 30 минути

Групова обратна връзка/дискусия: 10 минути

Провеждане:

Разделете голямата група на 4 или 5 подгрупи. Стремете се имате групи с еднакъв брой участници и да нямате група под 3-ма човека.

Нека групите да се подредят около определената за тях маса

Дайте инструкцията:

 1. Вашата цел е да подредите всички разбъркани карти в правилния ред:
 • Първо Спатии от 2 до 10, J, Q, K, A
 • Над тях Кари от 2 до 10, J, Q, K, A
 • Над тях Купи от 2 до 10, J, Q, K, A
 • Най-отгоре Пики от 2 до 10, J, Q, K, A

Когато сметнете, че сте готови оставете подредената купчина от карти в средата на масата и вдигнете ръце в знак на това, че сте готови.

 1. Обяснете на групите, че могат да изпълнят задачата както те решат.
 2. Печели групата, която е подредила правилно картите най-бързо
 3. Попитайте „Има ли въпроси?“ Ако има отговорете.
 4. Поставете по една предварително разбъркана колода от карти пред всяка една от групите (все още никой, нищо да не пипа)
 5. Дайте старт на играта
 6. Изчакайте поне три групи да са завършили и прекратете упражнението
 7. Проверете коректността на подредба
 8. Обявете победителя и дайте груповата награда
 9. Поканете малките групи да се върнат в общата група, за да проведете дискусия

 

Въпроси за дискусия (акцентира се в зависимост от контекстна и целите на обучението)

 1. Какъв беше вашият групов подход към решаването на този проблем?
 2. Излъчи ли се лидер? Кой? Защо точно той? Имаше ли борба за лидерската позиция?
 3. Отделиха ли време за планиране или веднага се хвърлиха в изпълнение на задачата? Използвахте ли пълноценно всички налични ресурси?
 4. Имаше ли стратегия или беше хаос? Ако имаше стратегия – как се обединихте около точна тази стратегия? Тя донесе ли ви победа? Ако не защо?
 5. Наблюдавахте ли различни роли? Какви? Защо заехте точно тази роля?
 6. Имаше ли бездействащи членове на групата?
 7. Разделихте ли задачата на малки части, така че всички да могат да работят паралелно?
 8. Защо победителите спечелиха? Какво направиха по-добре от другите екипи? А тези на второ място? А тези на трето? Защо другите не успяха да завършат задачата?
 9. Имаше ли конфликти? Какви? Бяха ли решени и как?
 10. Ако сега отново трябваше да изпълните тази задача какво бихте променили?
 11. Какъв беше най-ценният за вас урок от това упражнение? Как можете да приложите наученото в работата или живота си?
Томислав Миров

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso