Как да включите виртуална реалност (Virtual Reality) в онлайн курсовете за обучение

Как да включите виртуална реалност (Virtual Reality) в онлайн курсовете за обучение

Редица обучителни организации експериментираха с виртуалната реалност в своите курсове за обучение и тя намери своето място в тях. Сега сме на етап, в който идеите трябва да се изчистят, рационализират и приложат ефикасно. Този мощен инструмент за предаване на знания, не е поредната модна прищявка и се налага като метод, който вече е проработил в други сфери и друг контекст.

В бързо развиващите се концепции за дизайн на електронното обучение и начини за поднасяне на информацията, виртуалната реалност предоставя силен инструмент за постигане на заложените обучителни цели. Ултра технологиите нахлуха бързо в образованието поради относително ниските си разходи. Например очилата за виртуална реалност - Google Cardboard могат да бъдат намерени за 15 лева (http://googlecardboard.bg/) , а в някой случай и под 10 лева.

Това ни накара да започнем разработката на модели за обучение в нашата платформа за електронно дистанционно обучение, които позволяват използването на виртуална реалност.

По-долу са представени три избора, които следва да се направят преди вземането на решение за включване на виртуалната реалност в едно електронно дистанционно обучение.

1. Избор на съдържание, което може да бъде разработено и включено във виртуална среда

Първо виртуалната реалност може да бъде използвана за преподаване на специфични знания и придобиване на умения, като например безопасност на труда или специфични симулации в областта на професионалното обучение. В контекста на онлайн обученията има редица примери за прилагане на виртуална реалност – за отдих, за дълбоко потапяне в конкретна среда, за обяснения на природни явления, планети, анатомия на човек, животни и т.н. Пример: тринадесет минутно  3D SBS Virtual Reality видео за океанските дълбини:https://youtu.be/yrh0Nb8JTAM (не забравяйте, че трябва да имате очила за виртуална реалност).

В последно време може да се намерят и примери за дълбоко потапяне във виртуалната реалност и в контекста на обучения за работа в екип, презентационни умения, публично говорене, решаване на конфликти и дори за процедури и терапии на пациенти. Накратко – виртуалната реалност ни предлага широка гама от възможности, които да включим в един обучителен проект, независимо дали той е за въвеждане на нова информация, преподаване на знания или за придобиване на нови умения.

2. Избор на подходящ дизайн на обучение, използващо виртуална реалност. Поевтиняването на 360º видео също подпомага включването му в електронните обучения, още повече, че за него не са необходими очила. Ето един пример, използван от Qantas (в партньорство със Samsung) за популяризирането на остров Hamilton - една от най-популярните и живописни ваканционни дестинации в Австралия. Това седем минутно видео е приложение на вълнуваща виртуалната реалност съчетана с 360º видео:https://youtu.be/lJype_TafRk (Не забравяйте да задържите курсора на мишката върху видеото. Кликнете и плъзнете във всяка посока, за да изпитате 360˚ преживяване). Определено в обучителна среда могат да се използват и 360º снимки. Един Български пример:https://goo.gl/zTBzdj който дава възможност да разгледате части от София.Реализма, които дава този подход е стимулиращ за участниците в обучението. Позволява гъвкавост и вглеждане в детайла. Чрез този метод може да се улови всяка среда, момент или процес на взаимодействие. Това става чрез 360º видеокамера или дори със смартфон. Представения по този начин материал улеснява развитието и напредъка на участниците в електронното обучение, като добавя и завладяващи интересни преживявания. Подхода за съчетаване на учебно съдържание с отдих, приятни преживения и ангажиращи вниманието елементи изисква дизайн на електронното обучение, които залага на максимално присъствие на аудио визуални елементи. Текста следва да отстъпи място на видео, аудио, анимации и снимки. Това засилва чувството за обгръщане и позволява на участниците да се потопят във виртуалната среда.


3. Избор на подходящо устройство за разпространение на учебно съдържание, базирано на виртуална реалност.
Всъщност може би това трябва да е първия избор. Ако участниците в електронното обучение разполагат с качествени очила за виртуална реалност, свързани към компютър преживяването ще бъде изключително силно. Това от своя страна ще доведе до запомняне на преподавания материал. Съществуват множество избори (един пример от Монитор:https://goo.gl/EOb8WR), които могат да повлияят на проектния бюджет. Масовостта идва от развитието на смартфоните (най-вече на качеството на екраните),  софтуера за виртуална реалност и спадането на цените на устройствата за приемане на виртуална реалност (например среден клас може да бъде намерен за 50-100 лв.). Така остава да намерим оптималния баланс между дълбокото потапяне във виртуалната реалност и бюджета с който участниците в електронното обучение или доставчиците на обучение разполагат.Успех с проекта!

Томислав Миров

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso