Създаване на подкаст за целите на електронното обучение

Създаване на подкаст за целите на електронното обучение

Често хората, които се обучават онлайн, имат потребност от лесен и удобен начин за достъп до знания, но нямат постоянен достъп до интернет. За тази цел има редица решения, едно от които е изготвянето на подкаст. Подкастовете са лесен и практичен начин за достъп до електронно съдържание. На участниците в дистанционното обучение не се налага да преглеждат видео клипове и да четат текст. Създаването на качествени подкастове за електронно обучение включва висококачествено аудио, задълбочено познаване на преподавания материал и внимателно планиране.

 Ето 7 добри практики за създаване на подкасти за електронния ви курс на обучение:

  1. Фокусирайте темата на подкаста

Първото нещо, от което се нуждаете, за да създадете подкастове за е-обучение, е целева тема. Добре би било, ако тя предполага разнообразни дискусионни точки. Анализирайте темата, която ще преподавате, и се фокусирайте върху ключови концепции или идеи (полезно е, ако си разчертаете детайлна карта). Например при създаване на подкаст серия за електронно обучение по социални (меки) умения би трябвало да изберете група умения, които да поставите на върха на списъка (това са вашите ключови концепции). Помислете за всички основни моменти, които ще включите в подкаста. Дали това не е умението за добра комуникация като ядро на другите социални умения? Какви са реалните ползи, които предлагате? Как ще надградите над това ключово умение? Защо хората, които ще обучавате, се нуждаят от тях? Какво задължително трябва да включите в подкаста? Какво е добре да включите и какво може да добавите, ако остане време? Необходимо е да имате достатъчно информация, за да създадете поне 10-15-минутен подкаст за целите на електронното обучение. Ако надхвърлите 30 минути, обучителният подкаст става труден за слушане и възприемане. Важно е да се съсредоточите върху една тема, за да избегнете когнитивно претоварване и объркване на обучаемите. Целта е да се проучат всички ключови идеи и концепции в един епизод, а не просто да се очертае повърхността на няколко теми. 

  1. Създайте план за действие

Преди да включите микрофона, е необходимо да имате пътна карта на подкаста или поне обща схема на това, което ще покриете като теми и тайминг - колко време ще изразходвате за всяка подтема. Не прекалявайте с планирането. Ако направите прекалено детайлен план за действие, е възможно да изпуснете спонтанността. В общия случай един обучителен подкаст би трябвало да изглежда по-разговорен и небрежен, вместо да следва твърд сценарий. Ако създавате серия от подкасти (канал) за електронно обучение, създайте план за действие за вашия канал. Например разработете график за темите и подтемите, които ще разгледате през следващите няколко месеца, включително датите за качване на всеки подкаст. Може да провеждате мозъчни атаки с екипа си за електронно обучение или да се срещате с експерти по темите, които ще бъдат засегнати във вашия подкаст.

  1. Свържете подкаста със социалните медии

Подкастът от електронното обучение е ангажиращ, но повечето участници в обучението ще го слушат сами. Това не носи социализация, която е необходима част от едно обучение. За да се неутрализира това, можете да интегрирате подкаста си в социалните медии. Така ще направите вашите eLearning подкастове още по-полезни. Може да насърчите обучаемите да оставят коментари, докато слушат подкаста, да споделят мнения и да дават предложения по темата. Възможност е да планирате и уебинар, за да могат хората директно да отправят въпроси към вас и да общуват помежду си.

  1. Поканете гости, експерти или хора с влияние

Покривате дадена тема във вашия подкаст, но знаете, че в някоя от подтемите не сте най-квалифицираният човек, който може да говори. Една добра идея е да поканите гост, който да интервюирате или да даде мнение във вашия подкаст. Друга възможност е да дадете думата на общопризнат специалист, който има голям практически опит в областта на вашето електронно обучение. Дори и да сте добре запознат с материята, можете да предложите на вашата аудитория различна перспектива с цел по-добро разбиране и усвояване на знанията. Ако ще каните гост, добре е да уговорите предварително въпросите и да го предразположите, за да се чувства комфортно в тази ситуация. Представете своя гост като подчертаете неговата квалификация още в началото. Така вашите обучаеми ще усетят, че предлагате добавена стойност в електронното обучение. Може да намерите своите гост водещи в различни групи от професионалните мрежи като LinkedIn. За да мотивирате участието, дайте някакъв стимул - например популяризирането на уеб сайта на госта, неговата нова книга или дейност, стига да не влизат в конфликт с вашето обучение или активности.

  1. Намерете правилните инструменти за записване и редактиране на записа

Имате нужда минимум от качествен микрофон, софтуер за аудио запис и инструменти за редактиране, за да създадете печеливш подкаст за е-обучение. Странични шумове, ехо, неподходящи звуци във фона на подкаста са неща, които разсейват хората, които слушат, и ще намалят усещането за професионализъм. Тук следва да се търси балансът между форма и съдържание. Не е необходимо да наемате звукозаписно студио (обичайни цени за средно към високо качество в България са между 30 и 50 лева на час), за да направите добър подкаст за целите на електронното обучение. Вземете качествен микрофон, намерете стая, в която няма ехо или странични шумове, и тествайте. На пазара има редица безплатни или относително евтини софтуерни инструменти за производство и обработка на аудио. Не е необходим голям професионализъм, за да нормализирате звука или да отрежете ненужното, що се отнася за изготвянето на подкаст за електронно обучение.

  1. Фокусирайте информацията – кратка, ясна и практически насочена

Подкаст за електронно обучение, който е твърде кратък, няма да предостави достатъчно информация на слушателите. От друга страна, подкастите, които са твърде дълги, няма да бъдат лесно разбираеми и запомнящи се. Добре би било да се придържате в рамките на 10–18 минути. Имайте предвид, че онлайн обучаемите ще слушат своето е-обучение през „свободното“ си време, така че трябва подкастът да се „намества“ добре в графика им. Ако за разбиране на темата е необходима повече информация, можете да разделите подкаста в 2 или 3 епизода. От съществено значение е дадете на обучаемите всички необходими данни. Не забравяйте, че това е електронно обучение и винаги може да предоставите по-подробна информация, статистики, допълнителни материали или литература в системата за управление на учебното съдържание. Разработете допълнителните материали в инструмент за създаване на интерактивно съдържание и ги дайте на участниците.

  1. Изберете своя стил

Препоръчително е подкастът за целите на електронното обучение да звучи естествено, приятелски и разговорно. Ако използвате прекалено подробен скрипт за подкаста, онлайн аудиторията ще усети формалния тон и темпо на вашия глас. Тук водеща в избора е целевата аудитория на подкаста. Обучаемите имат ли минал опит? Това професионалисти ли са? Познават ли професионалния жаргон напълно? Ще разберат ли концепциите, или следва да се преминава през примери? Трябва ли да използвате авторитетен тон, или трябва да дадете приоритет на разговорния стил? Тествайте! Намерете своя глас, преди да започнете записването на подкаст епизодите. Веднъж избрали своя стил, трябва да го запазите до края на серията.

 

Тези основни съвети са добро минимално начало при старта на подкаст за целите на електронното обучение. Ако изпитвате колебание, добра идея е да разработите няколко варианта на пилотния епизод от подкаста и да тествате ако не във фокус група, то поне между приятели, за да можете да получите адекватна обратна връзка. Това ще ви позволи да откриете области, които може до подобрите преди официалното стартиране на вашия подкаст към електронното обучение.

Подкастът за електронно обучение е много ефективно средство и за създаването на микрообучения

Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso