Самоуверени осмислени отговори в конфликтна ситуация

Самоуверени осмислени отговори в конфликтна ситуация

Цел: Целта на тази обучителна игра е накара участниците в тренинга да осмислят, проектират и изберат своя подход в една ситуация на конфликт.

Приложение: Това упражнение е чудесен начин да научите участниците в обучението да бъдат самоуверени, да анализират ситуацията и последствията и да изберат своя подход. Ако бъде приложена в група, като диалог - тази ролева игра ще помогне на участниците да разберат собствените си чувства и да наблюдават чувствата и реакцията на партньора в конфликта. Добре е преди да се заемете с тази дейност да сте говорили подробно за асертивността, да сте дали примери и да сте обяснили концепцията за „АЗ посланията“ и личните права, защото така участниците в обучението ще знаят какво се очаква от тях.


Необходими материали:
Лист за анализ на увереността
Ако се прилага в онлайн обучение следва да се разработят съответните полета за попълване.
Ако се използва за самостоятелна работа, в присъствено или хибридно обучение, трябва да се разпечата по един лист за всеки участник.

Необходимо време за провеждане: 30-40 мин.
Даване на пример и инструкция: 5-10 минути
Провеждане (един кръг): 15-20 минути
Групова обратна връзка/дискусия: 10 минути

Провеждане:
Обяснете на групата, че това е индивидуално упражнение, а споделянето на резултата е само по желание.

Дайте инструкцията:

1. Целта на това упражнение е да анализираме последствията, да осмислим и изберем най-подходящия спрямо обстоятелствата и целите отговор.
2. Раздайте на всеки участник по един „Лист за анализ на увереността“.
3. Дайте пример за това как се попълва листа.
4. Помолете участниците в обучението да обмислят една конфликтна ситуация и да използват листа, за да я анализират. (Като се има предвид ситуацията, те трябва да формулират агресивен, пасивен и асертивен отговор. Те трябва да записват своите анализи в индивидуалните листове).
5. Помолете някой (или повече от един), който е склонен да споделя, да обясни каква е описаната от него ситуация и направения анализ. Помолете другите участници да дадат обратна връзка, как те биха реагирали в тази ситуация. Целта е да видят другата гледна точка и да осъзнаят евентуалните негативни емоции, до които биха могли да доведат различните типове отговори.
Можете да направите още един или два кръга от упражнението, като отделите по десетина, петнадесет минути на кръг, помолите участниците да опишат друга ситуация и подготвите допълнителни бланки.

Въпроси за дискусия (акцентира се в зависимост от контекста и целите на обучението)
1. Повиши ли се вашето разбиране за асертивност в резултат на това упражнение?
2. Какво мислите за предложенията и гледните точки на другите участници?
3. Как гледате на анализите и разработените сценарии на другите хора?
4. Какъв беше най-ценният за вас урок от това упражнение? Как можете да приложите наученото в работата или живота си?

 

ПРИМЕР

Лист за самоувереност

 Ситуация:

Моят добър приятел Иван заема малки суми (5-10 лева) от мен и никога не ги връща.

 Агресивна реакция:

Твоят отговор:

Иване повече никога няма да ти давам пари ти просто ме използваш!

 Положителен резултат:

Няма да губя повече пари.

 Отрицателни чувства:

Чувствам се зле, че мога да нараня чувствата на Иван или дори да го загубя като приятел за 10-20 лева на месец.

 

Подчинено / пасивна реакция:

Твоят отговор:

Ще го пренебрегна! Това са само дребни пари.

 Положителен резултат:

С Иван ще останем приятели и той ще бъде щастлив. Ще си има тези дребни суми когато му трябват и няма да чуе оплаквания за това.

 Отрицателни чувства:

 Дразнеща е тази безотговорност. Иван ме мисли за глупав. Губя пари, от които и аз се нуждая.

 

Асертивен отговор

 Твоят отговор:

Иван! Давам ти дребни заеми и ако се наложи мога да ти дам и повече. Разбирам, че може да си забравил за тези дребни заеми или да не смяташ за нужно да ги връщаш. Аз възприемам това като несправедливост и не се чувствам добре от това. Искам да запазя приятелство си с теб и ще оценя ако връщаш заемите до края на месеца.

 Положителен резултат:

Иман сега разбира, че имам нужда от справедливост и в същото време се стремя да запазя приятелството си с него.

 Отрицателни чувства:

Сега се чувствам добре, но разбирам, че асертивността изисква смелост, планиране и умения.

 

 

В приложения файл можете да намерите шаблон на „Лист за увереност“ в word вариант.

 Успех в упражнението и ще се радвам да споделите опит, мнения и впечатления!

 

Файлове за изтегляне

shablon_list_asertivnost_Uverenost.docx За да изтеглите файла, е необходимо да сте регистриран .
Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso