Какво печелиш, когато губиш?

Какво печелиш, когато губиш?

 

Цел: Участниците в тази игра да открият модел за преосмисляне на негативни (конфликтни) ситуации и придобият опит в съвместното учене.

Приложение: В обучения по конфликти, работа в екип, преговори, търговски умения, тимбилдинг или други подобни

Необходими материали: Не се изискват

Време за провеждане: 10-15 минути

Участници: неограничен брой (работа по двойки)

Провеждане:

За провеждане на тази интересна игра за личностното развитие може да използвате следната игрова механика.

Разделете голямата група по двойки.

Партньор А споделя нещо негативно, което наистина се е случило в неговия живот. Това може да бъде конфликт, неприятна ситуация, негативна емоция или нещо подобно. Негативната ситуация може да бъде от личния или професионалния живот на споделящия, но трябва да бъде реална ситуация.

След като партньор А е споделил/а негативното емоционално преживяване – партньор Б го пита „Какви ползи или положителни аспекти виждаш в тази ситуация?“

Партньор А отново разглежда ситуацията, но само и единствено от нейната положителна страна. С насочващи отворени въпроси партньор Б подпомага партньор А в процеса на извличане на положителен опит от негативната ситуация.

След първия рунд разменете ролите – партньор Б споделя негативна ситуация и извлича позитиви от нея.

Въпроси за последваща дискусия:

  1. Какви чувства изпитвахте, когато споделяхте негативните ситуации?
  2. Какво усещахте, когато намирахте позитиви в негативната ситуация?
  3. Как умението да намирате ползи в негативното може да помогне за вашето личностно развитие?
  4. Помогнаха ли ви въпросите и обратната връзка от страна на вашия партньор в комуникация да осмислите ситуацията?
  5. Къде в реалния личен или служебен живот може да приложите наученото?
Тодор Миндиликов

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso