Внедряване на система за създаване и управление на онлайн обучения

Внедряване на система за създаване и управление на онлайн обучения

 

От кого е създадена добрата практика:

През 2021 г. Контипсо реализира мащабен проект за дигитална трансформация за целия процес на управление на знанията чрез CONTIPSO Learning.

Клиентът е Management Financial Group (MFG). Групата съчетава водещи компании, специализирани в небанковото кредитиране в Централна и Източна Европа, управлява портфолио от успешни начинания в сферата на потребителското кредитиране, финансиране за микро и малкия бизнес, дигитално кредитиране и други финансови модели. В компаниите, част от MFG, са заети над 8300 служители и кредитни консултанти в повече от 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Македония и Испания.

 

Предизвикателство:

Трябваше да се осигури единна платформа за онлайн обучения, която дава възможност за непрекъснат процес на обучение в безопасна среда. Търсена бе висока ефикасност на използваните ресурси, мултиплициращ ефект и преизползване в отделните дружества от групата в различни държави и на различни езици. Решението трябваше да обхваща всички дружества в групата и да има пряк ефект върху всички сътрудници в компанията. Чрез внедряването на системата трябваше да се осигури единна среда за обучение, комуникация и достъп до ангажиращо учебно съдържание.

 

Решения:

Решения, които дава инструментът CONTIPSO Learning и бяха ползвани в настоящия проект по отношение на:

 • Изграждане на съдържание – чрез вградения в системата инструмент за създаване на онлайн обучения Contipso Author –бяха изградени онлайн курсове с интерактивно обучително съдържание, което взаимодейства с обучаемите. Бяха използвани включените в инструмента готови шаблони, ефекти и анимации, които спомогнаха за бързата разработка на обучителни курсове, които ангажират и мотивират обучаемите. В допълнение бе използвана и функционалността за импорт на HTML и PowerPoint в инструмента и буквално за един ден бяха качени три готови обучения.

 • Управление на достъпа на обучаемите – бе използвана функционалност за автоматично управление на обучаемите в синхрон с HR системата на MFG.

 • Комуникацията с всички заинтересовани страни - в CONTIPSO Learning има интегриран панел за съобщения и уведомления с възможност за филтриране и редактиране. Добавена полза има и от вътрешния календар на събитията. За целите на хибридните обучения и оперативните срещи бе използвана вградената в инструмента виртуална стая за срещи.

 • Провеждане на обученията – бе създадено интерактивно съдържание, което си взаимодейства с обучаемия. Планирано е използването на гъвкави учебни пътеки, за да се оптимизира преминаването през учебното съдържание. Бяха създадени и игрови елементи, за да се повиши мотивацията на обучаемите.

 

Възможностите на системата позволяват изграждането на адаптивно обучение. Така участниците вече имат възможност за достъп независимо от устройствата, които използват и материалите се визуализират еднакво добре на смарт телефони, таблети и лаптопи. Инструментът позволява и задаване или отговор на въпрос към точно определена част на обучителното съдържание, което значително подпомага обучението в социален контекст. Инструментът дава възможност за провеждане на различен тип обучения - самостоятелни, подпомагани от преподавател и курсове по график.

 • Оценката на придобитите по време на обученията знания – бяха използвани възможностите за предаване на реални проекти, даване на персонализирана обратна връзка и оценка. CONTIPSO Learning има възможности за създаване на финални тестове, чиито резултати се оценяват автоматично, т.е. обучаемите получават незабавно оценката си и обратна връзка за своето изпълнение. В допълнение на базата на предварителни правила успешно завършилите получават сертификат.

 • Отчитане, статистика и мониторинг – в употреба влязоха и функционалностите за детайлни филтри, справки и отчети, които дават обобщени и обработени резултати за всички участници.

 

Резултати:

В резултат на внедряването в момента в MFG имат работещо решение, което е достъпно до повече от 8000 сътрудника в рамките на 11 отделни дружества разпределени в 5 държави.

Основната бизнес ефективност произтича от оптимизацията на обучителните процеси, което води до:

 • Повишена компетентност на сътрудниците и по-добро обслужване;
 • Оптимизиране на разходите за обучение без това да влияе на качеството на обучителните процеси;
 • Осигуряване на непрекъснат процес на обучение въпреки непрекъснатите ограничения породени от епидемиологичната обстановка;
 • Оптимизация на разходите за разработка на съдържание, поради преизпълването на съдържанието в различни държави и закупуването на готово обучително съдържание от Contipso Market;
 • Получаване на ясна картина за компетенциите на сътрудниците в контекста на техните отговорности и задачи в компанията.

Перспективи:

На базата на позитивния опит MFG планира създаването на серия от обучения в областта на първоначалната адаптация на новопостъпили служители, продуктови обучения и обучения в областта на здравословните и безопасни условия на труда. В бъдеще е планирано и възползване от Contipso Catalog, за да може да се използват наличните в каталога готови обучения, провеждани от външни тренери.

 

Мнения:

Антония Събева -  Главен изпълнителен директор на MFG

Впечатлена съм от възможностите, които предоставя инструментът CONTIPSO Learning. Доверих се на Контипсо - българска компания, която предоставя решение, което е създадено в български контекст и в същото време отговаря на най-високите световни стандарти. Удовлетворението и позитивната обратната връзка на колегите ни от международните офиси ме убеждават, че съм взела правилното решение.

Таня Митева – Групов директор „Човешки ресурси“ на MFG

Определен плюс от инструмента, който не видях в алтернативните системи, които анализирах е възможността да се въвеждат, наблюдават и управляват компетенциите на хората в организацията на глобално ниво. Това би ми позволило да приложа модела на управление на знанията в организацията чрез стратегическия компетентностен модел на MFG.

Соня Бърдарова – Ръководител на проекта по внедряване на Contipso Learning  в MGF

Като човек, който управлява оперативно процесите в областта на онлайн обученията една от най-големите ползи за мен са възможностите за базирано на предварително дефинирани правила автоматично записване на обучаемите, промяна и отписване на хората в обученията, което значително разтоварва управленските екипи от неефикасни дейности.

Carmen Raicu- HR Director, Icredit Romania част от MFG

Изключително съм доволна от инструмента и неговите възможности за творческо и разнообразно поднасяне на обучителния материал. В процеса на работа получаваме оперативно методическа и технологична подкрепа. Системата ни позволява да достигнем до служителите си във всяка точка на страната по всяко време от съвместната ни работа.

 

Примери и екранни снимки от проекта можете да видите във файла за изтегляне.

С удоволствие ще се вгледаме във вашите коментари, които можете да публикувате по-долу.

Ако и вие имате предизвикателства по целия процес на управление на знанията можем да се чуем директно на телефон: 0878708841

Файлове за изтегляне

Contipso-MFG-eLearning-Project-2021.pdf За да изтеглите файла, е необходимо да сте регистриран .
Contipso

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso