Автор

Мобилно обучение (mobile learning)
Мобилно обучение (mobile learning)

Под  този термин може да се  разбира: „мобилност“ – таблет или смартфон, а под „м-обучение“ – използването (от вашата аудитория) на тези устройства за достъп до обучение и свързаната с него подкрепа, оценка, комуникация и изпълнение. 

Прочети още
Горе