Практически семинар

00 :
00:
00:
00

Кога?

петък, 28.06.2019, от 09:00 до 17:00

Къде?

София, България, Овча купел, ул. Гусла № 1
Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Практически семинар

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България  организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“.
Лектор: Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.

График

График на събитието

Save Yourself Time By Using Webster

Горе