Как да се държим по време на изходящо интервю

Как да се държим по време на изходящо интервю

Вече сте подали предизвествие за напускане и е много вероятно да ви повикат за разговор. Изходящото интервю (exit interview) или интервю при напускане е среща с напускащ човек от организацията. Обикновено се провежда от експерт „Човешки ресурси“. Интревюто при напускане дава рядката възможност на организацията да получи сравнително откровена и честна обратна връзка от човека, който напуска работа.

Висшият мениджмънт обичайно насърчава провеждането на интервю при напускане, тъй като обратната връзка и конструктивната критика е много полезна при планиране на организационните подобрения и развитие.

Тенденцията е изходящото интервю да се превръща в неразделна част от културата на организацията. Дори някои организации вече превръщат интервюто при напускане като задължителна част от процеса на прекратяване на заетостта.

И ако изходящото интрвю вече е рутина за хората от отдел „Човешки ресурси“, за някои служители това е ново и често пъти плашещо преживяване.

Мога ли да откажа интрвюто при напускане?

По принцип можете, но не ви съветвам. Както посочих в статията на тема как да напуснем работа, добре е да запазим добрите отношения и професионално поведение. Нали не сте забравили, че бъдещите потенциални работодатели или хората, отговарящи за подбора, ще се обадят, за да проверят вашата препоръка или ще търсят допълнителна информация.

Къде ще се проведе интрвюта за напускане?

Професионалистите в областта на управлението и развитието на човешките ресурси са обучавани да създават среда, в която интервюираните да се чувстват комфортно, за да могат да дадат честна и конструктивна обратна връзка. По всяка вероятност ще ви поканят в зала за срещи.

Ще ме „мъчат“ ли много?

Малко верятно. Целта е да проучат вашите идеи. Да се осигури среда, която насърчава споделянето на мисли и откритост, позволяваща и насърчаваща конструктивната критика на процеси и методи. Едва ли ще бъдете „наказани“ за споделянето на своите идеи и мисли.

 

Какво ще ме питат на това интервю?

Най-общо ще си говорите. Ще ви задават серия от въпроси и ще слушат внимателно вашите отговори. Обичайно хората от отдел „Човешки ресурси“ имат (полу) структуриран въпросник. Ще си записват какво отговоряте. Най-вече ще се опит да разберат какво не казвате. И двете са важни. Експертите, провеждащи изходящото интервю са добре тренирани. Няма да се доверят напълно на думите ви и ще се опитат да четата между редовете. Ще се опитат да разберат истинските ви чувства и нагласи.

Това няма за цел да ви манипулира или навреди. Хората от отдел ЧР просто си вършат работата. Тяхната цел е да разберат негативните и позитивните аспекти на заетостта. Така за тях ще бъде по-лесно да запазят ключовите за организацията служители и да подобрят производителността на работните места.

Затова вероятно ще засегнат следните теми:

 • Защо започнахте да търсите друга работа?
 • Защо си тръгвате? Този два въпроса само изглеждат еднакви. Всъщност са много различни. Задават се, защото може да сте решили да търсите нова работа по една причина, а да си тръгвате по редица други причини.
 • Какво повече предлага новата ви позиция и как това повлия на решението ви да напуснете? С този въпрос се търси спецификата на липси в организацията, която напускате.
 • Какво бихме могли да направим по-добре? Внимателно подходете към отговора. Дайте своето честно мнение. Не се изкушавайте да отмъщавате на колегите, които са ви дразнили.
 • Бихте ли помислили някога за връщане в тази компания? Предварително помислете за отговора „ДА“ или „НЕ“ на този въпрос. Понякога чрез този въпрос интервюиращият търси отговора на въпроса „Какво обстоятелство би променило мнението на напускащият?“ и търси начин за подобряване на текучеството на ключовите позиции.
 • Какво бихме могли да направим, за да ви задържим тук? Този директен въпрос търси директни отговори и конкретни насоки за подобряване на удовлетвореността на хората в организацията.
 • Какви неща биха могли да направят вашият мениджър по-добър?
 • Как бихте описали културата на нашата компания?
 • Споделяли ли сте притесненията си с някой в организацията?
 • Чувствахте ли се като ценна част от компанията?
 • Имали ли сте всички ресурси, които са ви били необходими, за да успеете в работата си?
 • Какви качества трябва да търсим във вашия заместник?
 • Какво беше най-добрата част от работата ви?
 • Какво беше най-тежката част от работата ви?
 • Как бихте подобрили морала на служителите?
 • Получихте ли обратна връзка, която да ви помогне да се подобрите?
 • Какво бихте променили в работата си?
 • Бихте ли препоръчали нашата компания на приятел, който търси работа? Незавизимо дали ще отговорите с „ДА“ или „НЕ“ ще ви питат „Защо?“
 • Как можем да подобрим нашето обучение и развитие?
 • Имате ли някакви други проблеми или коментари, които бихте искали да засегнете? С този въпрос се цели да се покрият теми, които са били пропуснати.

 

Какво ще се случи с информацията, която споделям по време на интервюто?

По всяка вероятност вашата обратна връзка и мнения ще бъдат комбинирани с тези на други напускащи организацията и информацията ще бъде предоставена на ръководството в обобщен формат. Целта е подобряване на дейностите в организацията. Професионалният подход изисква конфиденциалност от страна на интервюиращият. Все пак не горете мостовете между вас и вашите колеги и мениджъри.

Не забравяйте накрая да благодарите за съвместната рарбота и предоставените възможности.

Не се притесвявайте да споделите своя опит в изходящите интервюта или въпроси в коментарите по-долу.

Ивайло Благоев

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso