Как да общуваме с различни от нас хора
спонсорирана статия

Как да общуваме с различни от нас хора

Слепец се загубил в гората и както се лутал, се спънал и паднал. Докато опипвал наоколо, открил, че е паднал върху сакат човек. Двамата се заговорили и заоплаквали. Слепият казал:

- Лутам се из гарата отдавна, но не виждам, за да намеря път, по който да изляза от нея.

Сакатият казал:

- Лежа тук отдавна, а не мога вече да стана и да си отида.

Както си приказвали, изведнъж сакатият извикал:

- Сетих се! Ще ме качиш на раменете си, а аз ще ти казвам накъде да вървиш. Заедно ще намерим начин да излезем от гората.”

(Древна суфи притча)

Защо искам да споделя с вас тази тема?

Сблъсъкът ми с „различни” от мен хора ( като социален произход, националност, култура и др.) ми донесе много емоции – както положителни, така и отрицателни и ме научи на много неща. Преждевременните преценки, които правех за „различните”, се оказваха  често погрешни и докато в личния живот те ми отнеха възможността да създам полезни контакти, в професионалния ми създадоха някои проблеми.

Всички ние имаме различни ценности, възприятия, представи, разбирания и т.н., но различията в социо-демографски, физико-физиологичен и културен аспект (напр. социален произход, статус в обществото, физическо състояние, раса, етнос, култура, религия и др.) като че ли са по-непреодолими за нас.  Считаме, че наше право е да сме различни, но не сме така толерантни и снизходителни към различията на другите. Проблемът е, че забравяме едно нещо: поведението на хората към нас е рефлексия на нашето поведение към тях.

Това, което искам да споделя е, че има достатъчно причини да не пренебрегваме някои групи от хора като ги изключваме от кръга на тези, с които общуваме. Вместо това е добре да се опитаме да не поставяме етикети и да разширим кръгозора си. Това може да се окаже в крайна сметка полезно предизвикателство.

Откъде да започнем?

От това да опознаем хората около нас и да осъзнаем, разберем и приемем различията.

Но преди това трябва да си зададем въпросите: „Как възприемаме ние света около себе си?”, „Дали нашите разбирания не се различават значително от тези на хората около нас?”, „Дали нашите преценки за добро и лошо, хубаво и грозно, правилно и неправилно и т.н. са близки или не до тези на хората, с които се налага да общуваме?” Често си мислим, че проблемите ни в общуването идват от другите, различните, но дали пък собственото ни поведение не предизвиква тези проблеми?

На един семинар с участници от образно казано „една кръвна група”, но с проблеми в общуването,  поставих задача всеки да си представи, че има на разположение вълшебно килимче, с което може да отиде където пожелае в териториален и времеви аспект т.е. където предпочита на Земята и в което историческо време би искал. Дори и аз се изненадах на многообразието от предпочитания, показани от една относително хомогенна група. Зад заявените разходки с вълшебното килимче като време и място изплуваха много различни ценности, представи, интереси и очаквания като цяло от работата и живота.

Упражнението беше полезно за членовете на групата , защото тя се нуждаеше от подобряване на общуването и междуличностните взаимодействия в нея, а взаимното опознаване беше важна първа стъпка в тази посока .

Предлагам ви една подобна задача – „Пирамида на потребностите”, която е много подходяща за демонстрация и обсъждане на различия в семинари и обучения,  целящи те да се разберат, приемат и вземат предвид. 

Защо да общуваме с различните от нас? Какво можем да изгубим, когато ги пренебрегваме?

Освен казаното до тук: причината да се обсъждат различията между хората е, че създават проблеми в общуването, които от своя страна пораждат редица негативи – от неразбиране и недоразумения до напрежение, стрес и конфликти. Днес все повече от нас живеят, учат или работят в мултикултурна среда (поне в някакъв период от живота си) и рано или късно „се опарват” от проблеми, произтичащи единствено от непознаването на тези, с които се налага да влязат в контакт и да общуват. Но не е достатъчно само да се предпазваме от проблеми –ефективното общуване с хора в работна среда, без изключване на „различните”,  може да ни бъде полезно като ни даде възможности за:

 • по-бързо адаптиране към колегите, мениджърите и културата на организацията
 • „учене от другите”, вкл. различните;
 • разбиране на чуждите гледни точки, което от своя страна може да ни помогне да видим една по-широка картина на действителността;
 • вземане на възможно най-добри решения, особено ако сме мениджъри;
 • по-добри шансове за професионално и кариерно развитие и др.
Около 1909 година по-бедните възпитаници на Харвард наемали евтини квартири, докато привилегированите живеели в шикозни апартаменти. Това било показателно за рязкото социално разделение, увековечено от куп предразсъдъци. Ректорът Лоуел решил, че не е редно студентите да живеят в подобни изолирани касти. Затова защитил идеята да се копира Оксфорд с изграждането на общежития, където да се смесят студенти от всички раси и класи. Всъщност за много тази нова уредба има образователна стойност...тя обогатява живота на студентите в не по-малка степен от който и да е академичен курс.

(Из дневника на Андрю Елиът, „Последно танго в Харвард, Ерик Сийгъл)

Преди всичко да уточним – познаването и приемането на различията не означава да променим своите мнения, ценности, схващания. Просто означава да развием емпатия – едно ценно умение, част от емоционалната ни интелигентност. Не случайно развитието на това умение е обект на тренинг в организации и екипи, работещи и развиващи се в мултикултурна среда.

Един подходящ инструмент за развитие на емпатия може да видите в ситуационната задачи ”Поканата”
Ограниченията пред това да приемаме различията

Независимо от това дали си признаваме или не, всички ние имаме предразсъдъци и страдаме от стереотипи, както и вкоренени убеждения, представи и нереалистични очаквания. Те са основните ограничения, менталните модели, които ни пречат да видим истини и да прозрем, че не винаги сме прави. Илюзията, че ние сме по-добрите, по-умните от някои групи хора може да ни изиграе лоша шега и да ни отнеме шанса да се впишем в определена среда, да научим повече, да вземем по-добри решения. Понякога сме сигурни, че проблемите в работна среда са просто неизбежни и непреодолими като естествен резултат на конфликта между различните хора и култури в нея. Може да се окаже обаче, че всъщност са плод на собственото ни неадекватно поведение в тази среда поради неспособност и нежелание да променим нагласите и убежденията си.

Естествено е поведението ни да „гравитираме” към себеподобни и да сме привързани към собствените си разбирания, но мъдростта е в това да можем да видим себе си и да осъзнаем предубежденията си. А следващата стъпка е да развием умения за общуване с „различните”.

Разгледайте ситуационната задача Учители
Преди години провеждах обучение на новоназначени IT специалисти - българи в американска фирма с офис у нас и разнороден мениджмънт от гл.т. на националност и култура.  Оплакванията на специалистите от мениджмънта бяха много, но те не си бяха направили труда да разберат, че и „другата страна” се бори да се приспособи към техните навици и представи за това кое е правилно и кое не, кое и приемливо и съответно не и т.н. Липсваше „чуваемост”, търпение и минимални усилия да се изслушат и обсъдят „горещите” точки, за да се подобри общуването и да се постигнат целите на екипа в спокойна обстановка. Няколко сесии с подходящо фасилитиране помогнаха да се излезе от позицията „ние сме добрите, те са лошите” и да се постигне съгласие за начините на работа и взаимодействие, подходите за вземане на решения и др.

Станах свидетел на това как процесът на разрешаване на конфликти може да бъде преобразен, ако хората са способни да изкарват на повърхността и да обсъждат заедно различните начини, по които гледат на работата и на света като цяло.

Как да променим дълбоко вкоренените си убеждения?

Безспорно нагласите и убежденията на хората се променят трудно, някои дори е невъзможно да бъдат променени, но едно полезно в случая умение – емпатията, определено може да се развива. Един от малкото възможни начини да погледнем извън предразсъдъците и предубежденията си, е подходът „учене чрез преживяване” с използване на интерактивни методи и инструменти. Те могат да включват групови и индивидуални задачи, позволяващи да се поставим на мястото на  „различните” като основа за прозрения и дискусии.

За целите на „проглеждането” е полезно хора с определен тип различия да работят заедно в учебна, предразполагаща среда като бъдат поставени в ситуации, отключващи тяхната чувствителност. Според опита ми, ефективните тренинги за разбиране и приемане на различията, а и за нещо повече от това– „разчупване” на затвърдените мисловни модели,  трябва да отговарят на следните условия:

 • Да включват инструментите и техники, които дават възможност на хората да осъзнаят собствените си особености и поведение, да признаят предразсъдъците си;
 • Да включват подходи и методи, които да мотивират участниците да разберат ценностите, културата, мнението и т.н. на другите;
 • Да използват подходи и методи, които да накарат участниците да се почувстват равнопоставени в обучението;
 • Да бъдат демонстрирани умения от страна на фасилитатора/ фасилитаторите за предразполагане към обсъждане на горещи теми и конфликти без да се предизвиква катастрофален изблик на емоции и напрежение; да предразполагат към изследване на възгледи без излишен драматизъм.

 

Учудващо е как след подходящи тренинг задачи и умело водени дискусии участниците (дори изненадващо за самите себе си) откриват, че у тях се появяват приятелски чувства към хора, които преди това не са приемали по някаква причина.

Разгледайте ролевата игра Среща в Космоса

И нека да не попадаме нито в ролята на земляните, нито в ролята на марсианеца от следната история, която чернокожа бавачка разказва на бяло момиченце:

Един ден един мъдър марсианец дошъл на Земята, защото искал да научи хората на много неща.
 • Марсианец? Колко голям? – попитало детето
 • О, близо 2 метра.
 • А как се казвал?
 • Марс Лутър Кинг. Той бил много приятен марсианец. Приличал досущ на нас – имал нос, уста, очи, коса, но понякога хората го гледали странно, а друг път се държали направо лошо с него.
 • Защо? Защо хората се държали лошо с него?
 • Защото бил зелен.”

(от „Слугинята”, Катрин Стокет)

Ако темата ви е интересна и считате, че в работна или учебна среда могат да ви бъдат полезни конкретни инструменти за подобряване на общуването и междуличностните взаимодействия между хора и екипи, може да се обърнете за консултации към автора – Светла Димова, е-мейл sdimova.lef@gmail.com, тел. 0898233679

Светла Димова

Остави коментар

За да може да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Горе
contipso